Cronfa Ariannol Wrth Gefn 

Mae'ch cais i'r 'Gronfa Ariannol Wrth Gefn' yn gais â phrawf moddion sy'n seiliedig ar incwm eich aelwyd, sydd rhaid iddo fod yn is na £16,190 y flwyddyn

Mae’r gronfa yn seiliedig ar grantiau dewisol, lle mae'r Coleg yn gallu'ch helpu drwy gyfrannu tuag at eich costau teithio, costau anabledd, cost offer hanfodol ar gyfer cwrs penodedig, cost ymweliadau addysgol, cymorth gyda chost prydiau bwyd yn y Coleg, ffioedd arholiad, costau gofal plant, costau preswyl neu gostau byw ar gyfer myfyrwyr sy’n byw yn annibynnol.

Ffurflen Gais