Ffiseg

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A* - C: 75% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r cwrs UG yn cyfuno'r gorau o bynciau Ffiseg 'traddodiadol' (fel mecaneg, deunyddiau, trydan cyfredol ac ymbelydredd) gyda'r syniadau mwyaf modern sy'n ymwneud Ffiseg grontwm a  Ffiseg gronynnau. Mae'r cwrs Safon Uwch yn caniatáu rhywfaint o ddewis i fyfyrwyr, ac ar yr un pryd yn cynnwys y pynciau hanfodol a sylfaenol o gaeau, ffiseg niwclear a theori ginetig.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Unedau UG (Blwyddyn Un)

Mae'r cwrs wedi'i rhannu'n tri modiwl unigol: 

 


Uned 1: Gronynnau, Ffenomena Cwantwm a Thrydan

40% o'r UG (20% o'r Safon Uwch llawn)

Papur arholiad ysgrifenedig 75 munud gyda chwech neu saith o gwestiynau strwythuredig 

 


Uned 2: Mecaneg, Deunyddiau & Tonnau

40% o'r UG (20% o'r Safon Uwch llawn)

Papur arholiad ysgrifenedig 75 munud gyda chwech neu saith o gwestiynau strwythuredig 

 

Uned 3: Sgiliau Ymchwiliol ac Ymarferol mewn Ffiseg UG

20% o'r UG (20% o'r Safon Uwch llawn)

Uned a asesir yn y Ganolfan sy'n cynnwys asesiad sgiliau ymarferol a sgiliau ymchwiliol.

 

Arholiadau ym mis Mehefin 

 

Unedau Safon Uwch (Blwyddyn Dau )

Mae yna tri modiwl: 

Uned 4: Meysydd a Mecaneg Bellach

20% o'r cymhwyster Safon Uwch 

Arholiad ysgrifenedig 105 munud o hyd (Adran A: 25 o gwestiynau amlddewis. Adran B: pedwar - pump o gwestiynau strwythuredig.) 

 

Uned 5 - Adran A: Ffiseg Niwclear a Thermol.

Uned 5 - Adran B: Testun Dewisol (Ffiseg Gymhwysol, Ffiseg Feddygol, Astroffiseg neu Drobwyntiau mewn Ffiseg)

20% o'r cymhwyster Safon Uwch

Papur arholiad ysgrifenedig 105 munud o hyd gydag wyth i ddeg o gwestiynau strwythuredig. (Adran A: pedwar i bump o gwestiynau strwythuredig ac Adran B: pedwar i bump o gwestiynau strwythuredig)

 

Uned 6: Sgiliau Ymchwiliol ac Ymarferol mewn Ffiseg UG

10% o'r cymhwyster Safon Uwch 

Uned a asesir yn y Ganolfan sy'n cynnwys asesiad sgiliau ymarferol ac asesiad sgiliau ymchwilio a gwblhawyd yn y coleg.

 

Arholiadau ym mis Mehefin

Beth Nesaf?

Mae'r cymhwyster Safon Uwch llawn mewn Ffiseg yn darparu'r sail ar gyfer myfyrwyr sydd am fynd ymlaen i Addysg Uwch i astudio Ffiseg, Peirianneg, Gwyddoniaeth Deunyddiau, Geoffiseg, Meddygaeth, Gwyddorau Milfeddygol a gyrfaoedd gwyddonol eraill.

Mae dyfyniad enwog gan yr Athro Richard Feynman o Caltech 'Os ydych yn ffisegydd gallwch fod yn bopeth'. Yn syml mae Ffiseg yn uchel ei barch fel cymhwyster gan gyflogwyr ac Addysg Uwch. Nid yw'n cyfyngu cynnydd myfyrwyr mewn unrhyw yrfa gan ei fod yn gwella eu proffil cymhwyster.

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A* - C yn cynnwys naill ai Ffiseg TGAU (haen uwch) gradd B neu uwch, neu o leiaf gradd BB mewn Gwyddoniaeth Dwbl.

Mae angen TGAU Mathemateg gradd A. Mae hefyd angen gradd C (haen uwch) Iaith Saesneg neu uwch.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.