Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau

Gweler y ddogfen 'Offeryn ac Erthyglau Llywodraethiant' am y cylch gorchwyl.

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Cadeirydd: John O’Connell

Nigel Harris

Mark Leighfield

Christian Mahoney

Sally Power

Foundation (lle gwag)

 

Staff: Lynne Cleary

Clerc: Michael Howells