Prydiau bwyd yn rhad ac am ddim

Os ydych chi neu’ch rhieni yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol, gallwch wneud cais am brydiau bwyd yn rhad ac am ddim:

  • Lwfans Ceisio Gwaith 
  • Cymhorthdal Incw
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm
  • Credyd Cynhwysol

Bydd angen i chi ddanfon tystiolaeth o’r budd-dâl atom, a ellir cynnwys y canlynol:

  • llythyr sy’n darparu manylion ar bapur â phennodir gan logo Asiantaeth Budd-daliadau (wedi dyddio o fewn 2 fis) 
  • datganiad banc, cymdeithas adeiladu neu Swyddfa Bost sy’n dangos y budd-dâl cychwynnol (gyda dyddio o fewn 2 fis

Llenwch y ffurlen gais isod.

Anfonwch gopïau o’r dystiolaeth budd-daliadau at StudentServices@stdavidscollege.ac.uk, teipiwch ‘Free Meals’ yn y llinell pwnc, gan gynnwys eich enw, dyddiad geni a’ch rhif myfyriwr yn yr ebost.

 

Yn ystod sefyllfa Covid-19, mae ffreutur y Coleg ar gau, ac mae’r myfyrwyr sy’n gymwys am brydiad bwyd yn rhad ac am ddim yn derbyn taliad yn uniongyrchiol i’w chyfrif banc. Rhaid i chi gynnwys manylion o’r cyfrif banc a ddewiswyd gennych ar gyfer y taliad. Gall hwn fod yn gyfrif y myfyriwr neu’r rhiant.