Gosod eduroam 

Ar gyfer sefydlu rhwydwaith eduroam, cliciwch yma.

Ar gyfer trosolwg eduroam, cliciwch yma.

Mae eduroam CAT yn set o leoliadau a ddiffiniwyd ymlaen llaw sy'n caniatáu i ddefnyddwyr o systemau gweithredu penodol i ffurfweddu eu dyfais heb yr angen i lawrlwytho gyfarwyddiadau ar wahân.

Mae lawr lwythiadau ar wahân ar gyfer pob un o'r systemau gweithredu sy'n gydnaws â'r offeryn CAT. Gellir lawr lwytho'r rhain o wefan CAT eduroam ei hun gan ddefnyddio'r ddolen hon neu drwy sganio y cod QR isod. 

  

Android

Oherwydd y nifer o wahanol fersiynau o'r system weithredu Android mewn bodolaeth, nid yw'n bosibl i gael ateb 'i bawb' ar gyfer sefydlu eduroam. Mae nifer o adnoddau rhagorol ar y we sydd ar gael ynghyd â sgrin luniau y gellir ei chael drwy ddefnyddio chwilotwr i ddod o hyd 'eduroam Android' a fydd yn dychwelyd nifer o ganlyniadau, felly dylai fod yn bosibl dod o hyd i un sy'n gweithio.

Bydd angen i chi lawr lwytho'r dystysgrif isod cyntaf a chymryd sylw o'r tabl isod am rai o'r gosodiadau a ddylai fod yr un fath ar draws y rhan fwyaf o fersiynau. Ymddengys yn ystod profi fod y rhan bwysig fydd i osod y dystysgrif ar ôl lawr lwytho, gan nad yw'n gosod yn awtomatig, felly mae angen ei leoli yn yr adran lawr lwythiadau a'u dewis a'u henwi â llaw. Gall hefyd fod yn wir fod angen adolygu gosodiadau diogelwch ar y ddyfais hefyd gan nad yw rhai fersiynau (v2 o brofion) yn caniatáu tystysgrifau ddiymddiried yn ddiofyn ar gyfer tystysgrifau.

 

Lawr lwytho tystysgrif yma (fformat CER)

Lawr lwytho tystysgrif yma (fformat PEM)

 

SSID: eduroam

Diogelwch: WPA2 Enterprise

Amgryptio: AES

Dilysu: 802.1x

Dilysu defnyddiwr: EAP/PEAP MSCHAPv2, EAP/TTLS MSCHAPv2, PAP/TTLS

Enw Defnyddiwr: enwdefnyddiwr@stdavidscollege.ac.uk

Cyfrinair: cyfrinair coleg ar hyn o bryd

Parth: (Anwybyddwch)

Tystysgrif: Tystysgrif a lawr lwythwyd uchod

Gweinydd: radius.stdavidscoll.ac.uk

 

Chromebook

Mae'r weithdrefn ar gyfer Chromebook yn debyg i'r hyn ar ddyfeisiau eraill, ond mae angen i chi lawrlwytho'r dystysgrif Dewi Sant yn gyntaf fel a ganlyn:

1. Cysylltu gyda'r rhwydwaith 'St-Davids-Setup'
2. Agorwch borwr gwe a lawr lwytho'r dystysgrif http://www.st-davids-coll.ac.uk/downloads/eduroam/st-davids-coll-eduroam-ca.pem
3. Yn y porwr gwe Chrome ewch i: chrome://settings/certificates
4. Newid i'r tab Awdurdodau a chliciwch ar Fewnforio 
5. Dewiswch y ffeil a lawr lwythwyd yn gam 2, a phan ofynnwyd ynghylch a ddylid ymddiried yn y dystysgrif, cliciwch ar OK gan adael y blychau ticio fel y mae
6. Diffoddwch y Chromebook

Y cam nesaf yn y broses yw cysylltu â'r rhwydwaith

1. Cynnau'r Chromebook 
2. Gan ddefnyddio'r eicon diwifr ar yr ochr dde gwaelod, dewiswch y rhwydwaith eduroam
3. Dewiswch PEAP fel y dull EAP
4. Dewiswch MSCHAPv2 fel yr opsiwn dilysu Cam 2
5. Dewiswch y dystysgrif y lawr lwythwyd uchod fel y dystysgrif CA Gweinydd
6. Rhowch eich cyfeiriad e-bost llawn Coleg Dewi Sant fel enw defnyddiwr, ee. A12345@st-davids-coll.ac.uk
7. Rhowch eich cyfrinair rhwydwaith dilys, cyfredol
8. Gosod yr hunaniaeth Anhysbys i naill ai eich cyfeiriad e-bost Coleg Dewi Sant llawn neu @stdavidscoll.ac.uk
9.  Ticiwch i Arbed hunaniaeth a chyfrinair
10. Cliciwch ar Connect a dylai eich dyfais gofrestru â'r rhwydwaith yn gywir.

Sganio am offeryn CAT eduroam