Hanes (Modern) UG & U

Hanes (Modern)

Cymhwyster
UG & U
Canlyniadau
Gradd A* - C: 79% (2019)
Bwrdd Arholi
CBAC

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs Hanes Modern yn mynd i’r afael a chyfnod o newid mawr yn y gymdeithas Ewropeaidd a bydd ddysgwyr yn cael y cyfle i ddatblygu dealltwriaeth gydlynol o’r gorffennol. Mae’r cwrs yn datblygu dealltwriaeth o dri phrif gyfnod; astudiaeth o’r newidiadau cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr (c.1880-1980); y Chwyldro Ffrengig (c.1774-1815); a Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Almaeneg (c.1881-1989).

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Lefel UG (blwyddyn 1)

Uned 1: Gwleidyddiaeth, Pobl a Chynnydd yng Nghymru a Lloegr c.1880-1980
Bydd yr ‘Astudiaeth Cyfnod’ hon yn ffocysu ar yr 20fed Ganrif. Modiwl sy’n seiliedig ar draethawd yw hyn, bydd myfyrwyr yn astudio datblygiad y llywodraethau Llafur a Rhyddfrydig, diweithdra yn yr 1920au, pleidlais i fenywod, ac effaith rhyfel ar Gymru a Lloegr.

Uned 2: Y Chwildro Ffrengig c.1774-1815
Ym mlwyddyn un, bydd myfyrwyr yn edrych ar hanner cyntaf y pwnc yma mewn arholiad sy’n seiliedig ar ffynhonnell. Bydd myfyrwyr yn astudio pwnc sydd heb ei gynnwys fel arfer gan y Cwricwlwm Cenedlaethol, ac yn dysgu am y Chwildro Ffrengig. Gan gychwyn gyda’r cyfnod modern hwyr, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i gymdeithas Ffrengig, gan edrych ar Gyrch ar y Bastille, tyfiant gweriniaetholdeb, a dymchwel y frenhiniaeth.


Safon Uwch (blwyddyn 2)

Uned 3: Y Ganrif Americanaidd  c.1890 -1990

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd disgyblion yn symud ymlaen o astudio hanes Prydeinig i astudio canrif o hanes America. Astudir pobl allweddol fel Martin Luther King a’r Arlywydd  Franklin Roosevelt a’r cynnwys yn amrywio o’r mudiad hawliau sifil, hyd at wneud America yn uwch bŵer byd-eang. Asesir drwy arholiad ar sail traethawd.


Uned 4: Chwildro Ffrengig c.1774-1815

Bydd myfyrwyr yn parhau gyda’r astudiaeth o’r chwildro Ffrengig, y tro yma yn edrych ar y cyfnod o 1792 i 1815. Mewn arholiad ffynhonnell arall, bydd myfyrwyr yn cael mewnwelediad i’r dienyddiad o’r frenhiniaeth a phendefigaeth, dyrchafiad Napoleon, a’r rhyfela gwnaeth dilyn.

Uned 5: Asesiad heb fod drwy Arholiad

Bydd disgyblion yn cwblhau ymchwiliad rhwng 3,000  a 4,000 o eiriau. Bydd hwn yn seiliedig ar bynciau a astudiwyd yn Uned 1 a bydd yn delio â’r dulliau y mae haneswyr yn eu defnyddio i drafod maes arbennig neu bwnc penodol.

Beth Nesaf?

Mae Hanes yn cael ei adnabod fel un o’r pynciau ‘hwyluso’ ar gyfer prifysgolion grŵp Russell. Cymhwyster traddodiadol ac uchel ei barch, mae’n rhoi sgiliau o’r safon uchaf i fyfyrwyr, ac yn gweithio’n dda gyda’r mwyafrif o bynciau. Mae’r cwrs yma yn effeithiol iawn i’r rhai sydd eisiau parhau i astudio Hanes, Y Gyfraith, Archeoleg, Addysg, Treftadaeth neu Waith Archifol. 

Gofynion Mynediad Penodol

6 TGAU A*-C gan gynnwys B neu’n uwch mewn Saesneg a Hanes.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.