Information and Creative Technology BTEC Level 2

Information and Creative Technology Level 2

Cymhwyster
BTEC Level 2
Canlyniadau
This is a new course for 2017
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth eang o'r sector TG, yn ogystal ag ambell i faes creadigol megis cynhyrchu aml-gyfrwng. Bydd dysgwyr yn dysgu sgiliau ymarferol, megis animeiddio digidol a dylunio gwefan, yn ogystal a datblygu sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.