Swyddi Gwag

Coleg Catholig Dewi Sant yw'r unig Goleg chweched dosbarth heb godi tâl yng Nghaerdydd a'r ardal gyfagos. Mae ganddo tua 1600 o fyfyrwyr a 70 o staff academaidd ac mae wedi'i leoli mewn maestref ddeiliog o Gaerdydd, gyda chysylltiadau trafnidiaeth dda a mynediad hawdd i'r M4.

Defnyddiwch y ddolen isod i weld swyddi gwag presennol. Uwch lwythwch y ffurflen gais wedi'i chwblhau a'r ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal drwy wefan 'E-teach' erbyn y dyddiad cau a nodir.

Swyddi Gwag Presennol

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.