To view this page in Chinese, please click here.

Pam Coleg Dewi Sant fel myfyriwr rhyngwladol?

 

Pam Coleg Dewi Sant?

Gallwch fod yn sicr y byddwn yn cynnig profiad addysgol rhagorol i chi ac yn eich trin fel unigolyn. Mae gennym staff addysgu ymroddedig a phroffesiynol gyda chymorth staff cefnogi rhagorol. Yn bennaf oll rydym yn ymdrechu i fod yn gymuned sy'n rhoi tyst i'n gwerthoedd a chred Gatholig a Cristnogol. Gallwn eich cynorthwyo yn y broses VISA DU drwy ein Statws Dibynadwy Iawn ag Asiantaeth Ffiniau'r DU.

Mae ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ar draws y DU a thramor, mae llawer yn mynychu'r prifysgolion Grŵp Russell gorau. Isod mae nifer y myfyrwyr a fynychodd brifysgolion Grŵp Russell yn 2016.

 • Prifysgol Caerdydd: 72
 • Prifysgol Durham: 1
 • Imperial College London: 1
 • Prifysgol Rhydychen: 2
 • Queen Mary University of London: 2
 • Prifysgol Birmingham: 7
 • University College London: 1
 • Prifysgol Bryste: 5
 • Prifysgol Caergrawnt: 1
 • Prifysgol Caeredin: 1
 • Prifysgol Caerwysg: 9
 • Prifysgol Lerpwl: 1
 • Prifysgol Manceinion: 6
 • Prifysgo Nottingham: 3
 • Prifysgol Southamption: 3
 • Prifysgol Warwick: 4

 

Rydym yn cynnig i ein holl fyfyrwyr

 • Record academaidd ragorol. Yn 2016, wnaeth 30% o'n fyfyrwyr llwyddo i ennill gradd A ar gyfer Safon Uwch ac aeth 433 o fyfyrwyr ymlaen i'r brifysgol i astudio amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys Meddygaeth, Y Gyfraith, Peirianneg a Chyfrifyddiaeth.

 • Cymuned ble mae twf ysbrydol a phersonol yr un mor bwysig â chyflawniad academaidd.

 • System cymorth fugeiliol uchel ei barch a ddisgrifiwyd fel 'Rhagorol' yn yr adroddiad arolygu diweddaraf.

 • Tîm Caplaniaeth ymroddedig sy'n cefnogi myfyrwyr o bob credoau a'r cyfle i ymarfer eu ffydd eu hunain.

 • Cyfartaledd maint dosbarth o 20, gyda myfyrwyr rhyngwladol wedi'i hintegreiddio o fewn dosbarthiadau i fyfyrwyr y DU.

 

Y Staff

 • Athrawon pwnc arbenigol

 • Gwasanaeth ymgeisio a chyngor Prifysgolion Prydeinig arbenigol.

 • Tiwtoriaid personol i ddarparu cefnogaeth a chyngor ar les ein holl fyfyrwyr

 • Gwasanaeth cyngor gyrfaoedd ar y safle ar lwybrau gyrfaol a chyrsiau

 • Cefnogaeth dysgu atodol am help ychwanegol gyda sgiliau astudio

 • Tîm Caplaniaeth ymroddedig sy'n gefnogol o bob ffydd

 • Cwnselydd ar y safle

 

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

 

Cyrraedd yma o...

Gorsaf bysiau Caerdydd: 3 milltir, 13 munud

Gorsaf trên Caerdydd: 3 milltir, 14 munud

Maes Awyr Caerdydd: 16 milltir, 40 munud

Maes Awyr Birmingham: 110 milltir, 1 awr 50 munud

Maes Awyr Heathrow (Llundain): 135 milltir, 2 awr

Maes Awyr Gatwick (Llundain): 170 milltir, 2 awr 40 munud

 

Pam Caerdydd?

 1. Caerdydd yw brif ddinas, a dinas fwyaf Gymru, y nawfed ddinas fwyaf yn y DU.

 2. Caerdydd yw un o'r dinasoedd gorau i'w ymweld, yn ôl Cylchgrawn 'National Geographic'.

 3. Mae Caerdydd yn ddinas llawn parciau, gyda mwy o wyrddni nag unrhyw ddinas arall yn y DU.

 4. Yn 2011, wnaeth 'Trip Advisor' enwi Caerdydd yn un o'r dinasoedd gwerth gorau i dwristiaid.

 5. Mae Caerdydd wedi'i enwi fel un o'r lleoliadau siopa gorau yn y DU.

 6. Wnaeth arolwg diweddar ddweud fod Caerdydd yn ddinas prifysgol fwy diogel i fyw mewn nag Mryste, Birmingham, Leeds, Lerpwl, Manceinion a Llundain.

 7. Caerdydd oedd Brifddinas Chwaraeon Ewrop 2014.

 8. Mae gan y ddinas nifer o atyniadau twristiaid, gan gynnwys Castell Caerdydd, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, y Canolfan Mileniwm a'r ardal sydd newydd ei hadnewyddu ym Mae Caerdydd.

 9. Caerdydd yw un o'r dinasoedd fwyaf gwastad ym Mhrydain, ac mae ganddo fwy o oriau golau haul na Milan.

 10. Caerdydd oedd y ddinas Brydeinig gyntaf i'w gyfeillio â Tsiena. Roedd hyn ym 1983 ac enw'r ddinas yw Xiamen. Mae Caerdydd hefyd wedi'i gyfeillio â Stuttgart (Yr Almaen), Nantes (Ffrainc), Baltimore (UDA), Lugansk (Wcráin) a Hordaland (Yr Iseldiroedd).

 

Pam Gymru?

Mae Cymru yn wlad wych. Llai adnabyddus na Lloegr cyfagos, mae ganddi dirweddau syfrdanol o hardd, golygfa ddiwylliannol fywiog a safonau academaidd uchel. Mae'n cynnig amgylchedd diogel i fyfyrwyr rhyngwladol. Cliciwch ar y llun isod i wylio'r fideo ar pam fod Cymru yw'r lle iawn i chi i ddod i astudio.