To view this page in Chinese, please click here.

Llety

Rydym yn deall bod ansawdd eich llety yn ffactor pwysig iawn sy'n cyfrannu at eich llwyddiant yn y coleg. Rydym i gyd yn awyddus i deimlo'n ddiogel ac yn sicr i ffwrdd o gartref. Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn ardal boblogaidd a diogel i fyw ac astudio. Gall y coleg eich helpu i ddod o hyd i lety. Mae yna 3 opsiwn:

 

1) Ffrindiau neu Berthnasau 

Mae'n well gan rai teuluoedd i brynu eiddo ar gyfer eu mab neu ferch i fyw ynddo tra byddant yn astudio gyda ni. Mae hyn wedi bod yn ddewis poblogaidd gyda theuluoedd sy'n disgwyl i anfon mwy nag un plentyn i Goleg Dewi Sant.

Am opsiwn mwy fforddiadwy, mae rhai myfyrwyr yn dewis manteisio ar ystafell sbâr yng nghartref teulu neu ffrindiau sydd eisoes yn byw yng Nghaerdydd.

 

2) Llety hunanarlwyo 

Mae dwy neuadd breswyl breifat yn y ddinas a fydd yn darparu ar gyfer myfyrwyr, Liberty Living neu Neuadd Fictoria. Bydd y Coleg yn gwneud trefniadau gyda 'Liberty Living' neu Neuadd Fictoria er mwyn sicrhau fod ystafell ar gael i chi. 

Gellir gwneud taliadau yn dymhorol:

  • Liberty Living o £119 yr wythnos;
  • Neuadd Fictoria o £111 yr wythnos

Fel arall, mae llawer o dai myfyrwyr preifat neu fflatiau sydd ar gael ar hyd a lled Caerdydd. Mae'r Coleg yn cadw mewn cysylltiad cyson gyda pherchnogion ac asiantau yng Nghaerdydd. Ar gyfer y ddau o'r opsiynau hyn, mae'n rhaid i'r myfyriwr fod dros 18 oed.

 

3) Homestay

Mae Homestay yn galluogi myfyrwyr i rentu ystafelloedd mewn cartref teuluol lleol. Mae lawer o fanteision i hyn, gan gynnwys y cyfle i wella sgiliau Saesneg, ac i ddod yn gyfarwydd â'r a ffordd o fyw yng Nghymru.

Mewn sefyllfa homestay arferol, byddai myfyriwr yn cael ei ddarparu gydag ystafell breifat, ynghyd â gwely, lle gwaith, a chwpwrdd dillad. Byddai brecwast a phryd o fwyd poeth gyda'r nos hefyd yn cael eu cynnwys yn y pris. Mae gan y coleg dewis o fwyd poeth ac oer ar amser cinio. Gall hyn gael ei dalu o flaen llaw a'r myfyriwr wedyn yn defnyddio cerdyn rhagdal i brynu eu prydau bwyd bob dydd. Mae hyn yn lleihau'r swm o arian y mae angen i'r myfyriwr i gario â'u person.

Mae pob homestay yn wahanol ac mae disgwyl i fyfyrwyr gadw at unrhyw cyrffyw a rheolau a roddwyd ar waith gan eu

To view this page in Chinese, please click here.

Llety

Rydym yn deall bod ansawdd eich llety yn ffactor pwysig iawn sy'n gyfrannu at eich llwyddiant yn y coleg. Rydym i gyd yn awyddus i deimlo'n ddiogel ac yn sicr i ffwrdd o gartref. Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn ardal poblogaidd a diogel i fyw ac astudio. Gall y coleg eich helpu i ddod o hyd i lety. Mae yna 3 opsiwn:

 

1) Ffrindiau neu Perthnasau 

Mae'n well gan rai teuluoedd i brynu eiddo ar gyfer eu mab neu ferch i fyw ynddo tra byddant yn astudio gyda ni. Mae hyn wedi bod yn ddewis poblogaidd gyda theuluoedd sy'n disgwyl i anfon mwy nag un plentyn i Goleg Dewi Sant.

Am opsiwn mwy fforddiadwy, mae rhai myfyrwyr yn dewis manteisio ar ystafell sbâr yng nghartref teulu neu ffrindiau sydd eisoes yn byw yng Nghaerdydd.

 

2) Llety hunanarlwyo 

 

Mae dwy neuadd breswyl breifat yn y ddinas a fydd yn darparu ar gyfer myfyrwyr, Liberty Living neu Neuadd Fictoria. Bydd y Coleg yn gwneud trefniadau gyda 'Liberty Living' neu Neuadd Fictori er mwyn sicrhau fod ystafell ar gael i chi. 

Gellir gwneud taliadau yn dymhorol:

  • Liberty Living o £119 yr wythnos;
  • Neuadd Fictoria o £111 yr wythnos

Fel arall, mae llawer o dai myfyrwyr preifat neu fflatiau sydd ar gael ar hyd a lled Caerdydd. Mae'r Coleg yn cadw mewn cysylltiad cyson gyda pherchnogion ac asiantau yng Nghaerdydd. Ar gyfer y ddau o'r opsiynau hyn, mae'n rhaid i'r myfyriwr fod dros 18 oed.

 

3) Homestay

Mae Homestay yn galluogi myfyrwyr i rhentu ystafelloedd mewn cartref teuluol lleol. Mae lawer o fanteision i hyn, gan gynnwys y cyfle i wella sgiliau Saesneg, ac i ddod yn gyfarwydd â'r a ffordd o fyw yng Nghymru.

Mewn sefyllfa homestay arferol, byddai myfyriwr yn cael ei ddarparu gydag ystafell breifat, ynghyd â gwely, lle gwaith, a cwpwrdd dillad. Byddai brecwast a phryd o fwyd gyda'r nos poeth hefyd yn cael eu cynnwys yn y pris. Mae gan y coleg dewis o fwyd poeth ac oer ar amser cinio. Gall hyn gael ei talu o flaen llaw a'r myfyriwr wedyn yn defnyddio cerdyn rhagdal i brynu eu prydau bwyd bob dydd. Mae hyn yn lleihau'r swm o arian y mae angen i'r myfyriwr i gario â'u person.

Mae pob homestay yn wahanol ac mae disgwyl i fyfyrwyr gadw at unrhyw cyrffyw a rheolau a roddwyd ar waith gan eu gwesteywyr.

Mae gan Goleg Dewi Sant rhestr o eiddo homestay a gymeradwywyd ar draws Caerdydd. Os mae homestay yw eich opsiwn llety dewisol, cysylltwch â ni am ragor o fanylion am y tai sydd ar gael ac i lenwi ffurflen gais lety: 

internationalstudents@colegdewisant.ac.uk

Mae cost y llety homestay yn amrywio yn ddibynol ar leoliad, main yr ystafell, gwasanaethau. Mae taliadau ar gyfer Homestay daladwy ymlaen llaw yn uniongyrchol i'r teulu. Taliad yn cael ei negodi gyda'r teulu homestay.

Er y bydd y coleg yn ymdrechu i ddod o hyd i lety homestay chi, nid yw'n bosib bob tro.

.

Mae gan Coleg Dewi Sant rhestr o eiddo homestay a gymeradwywyd ar draws Caerdydd. Os mae homestay yw eich opsiwn llety dewisol, cysylltwch â ni am ragor o fanylion am y tai sydd ar gael ac i lenwi ffurflen gais lety: 

internationalstudents@colegdewisant.ac.uk

Mae gost y llety homestay yn amrywio yn dibynol ar leoliad, main yr ystafell, gwasanaethau. Mae taliadau ar gyfer Homestay daladwy ymlaen llaw yn uniongyrchol i'r teulu. Taliad yn cael ei negodi gyda'r teulu homestay.

Er y bydd y coleg yn ymdrechu i ddod o hyd i lety homestay chi, nid yw'n bosib bob tro.