Llwybrau Bws Coleg


PWYSIG: Rydym yn argymell bod myfyrwyr yn gwisgo gorchuddion wyneb ar y bysiau. 


 
Llwybrau Bws Coleg 

Mae'r Coleg yn rhedeg 2 wasanaeth bws:

Llwybr 4: Yn rhedeg o Hengoed drwy Gaerffili / Thornhill / Llanishen

I weld amserlen llwybr 4, cliciwch yma

Llwybr 5: Yn rhedeg o Aberpennar drwy Bontypridd / Llantwit Fardre / Pentre'r Eglwys / Tonteg a Ffynnon Taff 

I weld amserlen llwybr 4, cliciwch yma

 

Tocynnau Bws

Gall myfyrwyr sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf a Chaerffili fod yn gymwys am docyn bws yn rhad ac am ddim. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol i ymgeisio. 

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dymuno teithio ar fysiau llwybr 4 a 5 wneud cais am docyn drwy'r Coleg.   

 

Tocyn Bws Coleg  - Gwybodaeth a Chost

I wneud cais am docyn bws coleg (Llwybr 4 neu 5), cwblhewch y ffurflen ganlynol:

Ffurflen Gais - Tocyn Bws Coleg

Os hoffech dalu ymlaen llaw am y flwyddyn gyfan, gallwch wneud taliad unigol disgowntiedig o £295 sy’n daladwy erbyn Dydd Llun 9fed Medi.
 
Y gost am y flwyddyn heb ddisgownt yw £330a rhennir dros 3 rhandal fel a ganlyn:

  • Tymor yr Hydref - £130 i’w dalu erbyn Dydd Gwener 10 Medi 2021
  • Tymor y Gwanwyn - £130 i’w dalu erbyn Dydd Gwener 14 Ionawr 2022
  • Tymor yr Haf - £70 i’w dalu erbyn Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

 

Caerffili

Tocynnau Bws Coleg (ôl-16):

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Schools-and-learning/College-travel-passes 

 

Rhondda Cynon Taf

Trafnidiaeth - Coleg

https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ParkingRoadsandTravel/Travel/SchoolandCollegeTransport/CollegeTransport.aspx 

 

Bro Morgannwg

Darperir bysiau i fyfyrwyr o Fro Morgannwg gan y cyngor yn rhad ac am ddim, cyhyd â bod myfyrwyr yn byw yn yr ardaloedd hynny.  

Amserlenni'r Bysiau: 

S46: Llandough, Dinas, Lidl, Sully, Penarth

S47: Barry

S48: Wick, Llantwit, Rhoose, Barry, Wenvoe

 

Bysiau sy'n gadael Coleg Dewi Sant er mwyn dychwelyd i'r Fro: 

Dydd Mercher 14:50
Dydd Iau 14:50
Dydd Gwener 12:50

Am fwy o wybodaeth am fysiau Bro Morgannwg, ewch i www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/transportation/school_transport/school-Transport.aspx neu ebostiwch schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk 

 


 
Disgownt Teithio ar gyfer pobl ifanc 16-21 oed

Yn ychwanegol, ceir cerdyn lle gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein am gerdyn sy’n rhoi disgownt ar eu teithiau bws. Ewch arlein a chymerwch gipolwg ar: https://mytravelpass.gov.wales 

Wrth arddangos cerdyn MyTravel, mae’n caniatáu ichi brynu tocynnau ar fysiau NAT a Chaerdydd gyda disgownt hyd at 33%. 

 


Dolenni Pwysig: