Llwybrau Bws Coleg

Gall myfyrwyr dewis o un o bedwar llwybr. Mae'r tocyn bws yn daladwy ar ddechrau'r hanner tymor cyntaf, a bydd manylion taliad yn cael ei anfon atoch cyn dechrau'r tymor ym mis Medi.

Cost tocyn bws blynyddol ar gyfer 2018/19 yw £280 os ydych yn talu'n llawn, neu £325 os ydych yn talu'n fisol. Mae hyn yn cynnwys blaendal o £45 ac yna 8 taliad misol o £35.

Os oes angen mwy o wybodaeth cysylltwch a'r coleg ar ebost: ymholiadau@colegdewisant.ac.uk neu ffoniwch 02920 498 555.

Mae pob bws yn gadael y coleg am 16:30.

Ar gyfer ffurflen gais tocyn bws cliciwch yma.

Ar gyfer ffurflen gais bysiau'r Fro cliciwch yma.

Mae'r Coleg yn cadw'r hawl i newid / canslo unrhyw lwybr os nad oes nifer ddigonol o fyfyrwyr eisiau defnyddio'r gwasanaeth. Mewn achosion o'r fath, bydd ad-daliad llawn yn cael ei wneud.

Cliciwch yma i weld 'Y Cod Ymddygiad wrth Deithio ar gyfer Cymru Gyfan'.

 

Llwybr 1 - Dwyreiniol

Heol Casnewydd (siop Sue Ryder) – 8:25yb

Heol Burnham & Heol Ball - 8:28yb

Heol Countisbury - 8:30yb

Rhodfa Mount Pleasant - 8:32yb

Cylchfan Cypress Drive, Heol Casnewydd - 8:40yb

Ysgol Gynradd Willowbrook ger Tesco - 8:45yb

Coleg Dewi Sant - 8:55yb

 

Llwybr 2 - Gogleddol

Tafarn 'Pineapple' - 8:15yb

Heol Don, Heol Kelston & Heol y Parc yng Nghogledd Llandaff - 8:18yb

Heol Pantmawr, Bryn Rhiwbina & Heol Llanishen Fach - 8:28yb

Heol Caerphilly i Heol Maes Y Coed - 8:35yb

Health Holt - 8:38yb

Rhodfa Celyn, Heol Cyncoed - 8:43yb

Coleg Dewi Sant - 8:50yb

 

Llwybr 2A - Gogleddol (bore yn unig)

BBC, Heol Llantrisant - 8:20yb

Gogledd Llandaff (Heol y Pont) - 8:27yb

Heol Heathwood - 8:32yb

Coleg Dewi Sant - 8:55yb

 

Llwybr 3 - Gorllewinol

Gorllewin Heol Cowbridge, Heol Trelai - 8:20yb

Gorllewin Heol Cowbridge - 8:30yb

Rhodfa'r Gorllewin - 8:35yb

Heol Llanedeyrn - 8:40yb

Heol Cyncoed - 8:45yb

Coleg Dewi Sant - 8:50yb

 

Llwybr 4 - Gogleddol 2

Gorsaf Bws Pontypridd - 7:30yb

Gorsaf Bws Caerffili - 7.55yb

Rhodfa Templeton - 8:20yb

Heol Caerphilly - 8:23yb

Rhodfa Excalibur - 8:25yb

Heol Perllan Ceirios - 8:30yb

Heol Lisvane - 8:35yb

Heol Fidlas - 8:40yb

Heol Rhyd-y-Penau, Heol Cyncoed - 8:43yb

Coleg Dewi Sant - 8:50yb

 

Llwybr Bro Morgannwg 46 - O Ynys y Barri

Llwybr Bro Morgannwg 47 - O'r Barri a Penarth

Llwybr Bro Morgannwg 48 - O Llanilltud Fawr at Rhws