Llwybrau Bws Coleg


PWYSIG: Mae bysiau a'r llwybrau bws i’w gadarnhau, o achos i COVID-19. Rydym yn cynghori myfyrwyr i wisgo gorchuddion wyneb ar y bysiau. 


 

Llwybrau Bws y Coleg 

Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am lwybrau bws y Coleg, a’r ffurflen gais gan glicio yma. 

 

Bro Morgannwg 

Mae bysiau i fyfyrwyr o Fro Morgannwg yn cael eu darparu gan y cyngor yn rhad ac am ddim, cyhyd bod myfyrwyr yn byw yn yr ardaloedd yna.  

Mae’r bysiau sy’n gadael Coleg Dewi Sant i ddychwelyd i’r Fro yn ymadael am 2:55yp 

Ebostiwch schooltransport@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Disgownt Teithio ar gyfer pobl ifanc 16-21 oed 

Yn ychwanegol, ceir cerdyn lle gall myfyrwyr ymgeisio amdanynt ar-lein sy’n rhoi disgownt ar eu teithiau bws. Ewch arlein a chymerwch gip ar: https://mytravelpass.gov.wales 

Wrth arddangos cerdyn MyTravel, mae’n eu galluogi i brynu tocynnau ar fysiau NAT a Chaerdydd gyda disgownt hyd at 33%. 

 

 

Cyngor Bro Morgannwg: Trafnidiaeth Coleg

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/Transportation/school_transport/College-Transport.aspx

Bws Caerdydd: 

https://www.cardiffbus.com

 


Cyngor Bro Morgannwg dolenni: