Llwyddiant Myfyrwyr

Dilynwch y linciau isod i ddarllen mwy am lwyddiant ein myfyrwyr.

Meg Harrington

Roedd Meg yn fyfyriwr Mathemateg, Hanes, Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yng ngholeg Dewi Sant o 2012-2015. Wnaeth Meg manteisio ar ein raglen ‘RASMA’ ac yn astudio yn Brifysgol Rhydychen ar hyn o bryd.

Bethan Lenz

Roedd Bethan yn 'Valedictorian' yn 2016. Wnaeth hi astudio'r Celfyddydau Perfformio gyda ni o 2014 i 2016.

Poorya Moghbel

Wnaeth Poorya astudio Mathemateg, Cemeg a Bioleg gyda ni o 2012 i 2014. Mae wedi graddio yn ddiweddar o Brifysgol Caerdydd gydag Anrhydedd o'r radd flaenaf mewn Fferylleg Feddygol. Nawr mae'n astudio Meddygaeth trwy gynllun mynediad graddedigion Caerdydd.

Rhian Paolella

Roedd Rhian yn 'Valedictorian' yn 2015. Wnaeth hi astudio Llenyddiaeth Saesneg a'r Celfyddydau Perfformio o 2013 i 2015.

Gareth Smith

Mynychodd Gareth Goleg Dewi Sant o 2010 - 2013. Cymerodd fantais ar ein rhaglen trydedd flwyddyn, neu 'RASMA', ac mae newydd ennill gradd meistr anrhydedd dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd.