Llwyddiant Myfyrwyr

Dilynwch y linciau isod i ddarllen mwy am lwyddiant ein myfyrwyr.

Aisha Saeed

Aisha came to us from Cathays High School and is leaving us with no less than seven qualifications! She achieved a mix of As and A*s in six A Levels and Welsh Baccalaureate and has gone on to do a Business Management degree at the University of South Wales through Network75, a sponsored degree programme.

Meg Harrington

Roedd Meg yn fyfyriwr Mathemateg, Hanes, Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yng ngholeg Dewi Sant o 2012-2015. Wnaeth Meg manteisio ar ein raglen ‘RASMA’ ac yn astudio yn Brifysgol Rhydychen ar hyn o bryd.

Bethan Lenz

Roedd Bethan yn 'Valedictorian' yn 2016. Wnaeth hi astudio'r Celfyddydau Perfformio gyda ni o 2014 i 2016.

Poorya Moghbel

Wnaeth Poorya astudio Mathemateg, Cemeg a Bioleg gyda ni o 2012 i 2014. Mae wedi graddio yn ddiweddar o Brifysgol Caerdydd gydag Anrhydedd o'r radd flaenaf mewn Fferylleg Feddygol. Nawr mae'n astudio Meddygaeth trwy gynllun mynediad graddedigion Caerdydd.

Rhian Paolella

Roedd Rhian yn 'Valedictorian' yn 2015. Wnaeth hi astudio Llenyddiaeth Saesneg a'r Celfyddydau Perfformio o 2013 i 2015.

Gareth Smith

Mynychodd Gareth Goleg Dewi Sant o 2010 - 2013. Cymerodd fantais ar ein rhaglen trydedd flwyddyn, neu 'RASMA', ac mae newydd ennill gradd meistr anrhydedd dosbarth cyntaf o Brifysgol Caerdydd.