Benthyg Gliniadur 

Defnyddiwch y ffurflen hon i ddanfon cais am ddyfais o Goleg Dewi Sant, er mwyn cynorthwyo eich dysgu o bell. 

Defnyddir y manylion a ddarperir trwy'r ffurlen hon i werthuso cymhwyster a dosraniad dyfeisiau.

 

Cliciwch yma i gwblhau'r ffurflen gais