Map o'r Coleg

Cliciwch yma i agor/lawrlwytho JPG o Fap o'r Coleg.

Canllaw sydyn: Mae enw pob ystafell yn cychwyn â llythyren ac yna rhif. Mae'r llythyren yn nodi'r lleoliadau isod a'r rhifau yn eu trefn ar y llawr hwnnw.

Y PRIF ADEILAD

Ystafelloedd T = llawr uchaf

Ystafelloedd M = llawr canol

Ystafelloedd G = llawr gwaelod

BLOC MATHMATEG/TG (ger y neuadd chwaraeon)

Ystafelloedd L = llawr isaf

Ystafelloedd U = llawr uchaf

BLOC CHWARAEON

Ystafelloedd S = llawr uchaf uwchben y neuadd chwaraeon

YR ANECS

Ystafelloedd A

ANRHYDEDD

Ystafelloedd H

THEATR

Ystafelloedd TH