Meg Harrington

Roedd Meg yn fyfyriwr Mathemateg, Hanes, Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg yng Ngholeg Dewi Sant rhwng 2012-2015. Wnaeth Meg manteisio ar ein rhaglen ‘RASMA’, sy’n galluogi llond llaw o ddysgwyr haeddiannol i ail-sefyll eu blwyddyn olaf o chweched dosbarth er mwyn cyflawni gwell canlyniadau ac i agor drysau nad oedd yn agored iddynt yn flaenorol. Mae Meg yn enghraifft wych o sut mae manteisio ar y cyfle hwn a gweithio’n galed i wella ei chanlyniadau, yn arwain at newid ei llwybr mewn bywyd, ac mae’n ymddangos na allai hi fod yn hapusach...

Doeddwn i ddim wedi llwyddo’r tro cyntaf. Wnaeth ystod a maint y dewis i fynd i’r brifysgol, ble i fynd a beth i’w wneud fy llethu, ac i ddweud y gwir doeddwn i ddim yn barod. Ar ôl trafod gyda fy nhiwtor personol, penderfynais i dynnu’n ôl o UCAS. Ymhell o wneud i mi deimlo fel methiant, roedd yn un o’r dewisiadau mwyaf rhyddhaol rydw i wedi gwneud erioed, yn union oherwydd fy mod yn gwybod y byddai Coleg Dewi Sant yn sicrhau nad oeddwn yn syrthio drwy’r craciau. Ces i fy nerbyn i’r rhaglen drydedd flwyddyn, RASMA; ar ôl derbyn fy ngraddau Lefel A, penderfynais fod angen i mi ailsefyll ychydig o fodiwlau er mwyn cael y cyfle gorau yn y brifysgol, ac ni allai’r staff addysgu bod yn fwy rhyfeddol. Ym mhob un o fy mhynciau Lefel A, oeddwn yn cael i ymuno â dosbarthiadau fel yr oedd angen, a rhoddwyd cefnogaeth ddiderfyn gan yr athrawon a oedd yn gofalu cymaint am fy nghynnydd a lles. Yn bwysicaf oll efallai, yr oeddwn yn cael cymryd pynciau eraill, i ddilyn diddordebau newydd ac i elwa o athroniaeth Coleg Dewi Sant bod dysgu yn fuddiol, hyd yn oed os nad yw’n ymddangos i fod yn ticio gofyniad neu amcan.

Roeddwn wedi rhoi’r gorau i’r syniad o wneud cais i’r prifysgolion hynod gystadleuol, ond mewn ymateb i’r anogaeth gan fy nhiwtor drydedd flwyddyn, y caplan, y swyddog UCAS - bron i fod yr holl staff - wnes i newid un o fy opsiynau i Brifysgol Rhydychen. Drwy gydol y cais, wnes i fyth teimlo diffyg cefnogaeth neu ffydd ynof fi. Roeddwn yn gallu gweithio ar fy nhelerau fy hun, yn derbyn cyngor pan ofynnais amdano ond bob amser yn canolbwyntio arnaf i fy hun. Roedd Coleg Dewi Sant wedi caniatáu i mi aros nes yr oeddwn yn barod i symud ymlaen i’r cam nesaf o fy mywyd - yn barod i wneud y penderfyniadau brawychus hynny, ac i dderbyn beth bynnag oedd y canlyniad.

Enillais le, ac yn awr ar fin dechrau fy ail flwyddyn o astudio Saesneg yn Rhydychen. Yn bendant ni fyddaf yma - ac yn sicr ni fyddaf yn mwynhau cymaint - os nad oeddwn i wedi mynd i Goleg Dewi Sant. Ac ni allwn ddweud pa mor ddiolchgar ydwyf heb barablu ymlaen am flynyddoedd. Mae’r coleg yn gadael i chi fod yn fod berson ac unigolyn, ac yr wyf yn credu ei fod yn hynny, ynghyd â’r holl gyflawniadau academaidd, sy’n ei gwneud yn rhywle all gwir ‘potensial’ cael ei gyrraedd.

Meg Harrington

Read more success stories here.