Meini prawf mynediad

Lefel 3

Bydd myfyrwyr sy'n ennill 5 TGAU A*-C neu'r gyfatebol yn derbyn cynnig ar ein cyrsiau galwedigaethol. Bydd myfyrwyr sy'n ennill 6 TGAU go iawn, yn derbyn cynnig ar ein cyrsiau Lefel A.

Bydd ambell i gwrs hefyd yn cael meini prawf mynediad eu hunain, er enghraifft i astudio Level A Mathemateg mae angen i fyfyrwyr fod wedi eistedd y papur haen uwch a gyflawnwyd ar raddfa B o leiaf.

Number to letter GCSE chart

GCSEs