Meini prawf mynediad

Lefel 3

Bydd myfyrwyr sy'n ennill 5 TGAU A*-C neu'r gyfatebol yn derbyn cynnig ar ein cyrsiau galwedigaethol. Bydd myfyrwyr sy'n ennill 6 TGAU go iawn, yn derbyn cynnig ar ein cyrsiau UG/Safon Uwch a Diploma CBAC.

Bydd ambell i gwrs hefyd yn cael meini prawf mynediad eu hunain, felly cymerwch olwg ar y dudalen cyrsiau am wybodaeth bellach.

Ewch i'r dudalen Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am fwy o wybodaeth. 

Lefel 2

Mae gennym nifer gyfyngedig o gyrsiau BTEC Lefel 2, ac rydym yn cynnig TGAU Saesneg, Mathemateg, a Gwyddoniaeth i'r myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni'r meini prawf mynediad ar gyfer Lefel 3.

 

Siart graddau TGAU

GCSEs