11 Gor

Rhaglen Anrhydedd 2015

Mewn ymgais i ddarparu ar gyfer anghenion unigol ein myfyrwyr, rydym wedi sefydlu rhaglen unigryw sydd wedi’i llunio ar gyfer myfyrwyr sydd yn dangos dawn academaidd. Bydd y myfyrwyr yma yn dangos diddordeb yn yr hyn sydd yn mynd ymlaen tu hwnt i ffiniau’r ystafell dosbarth, ac eisiau archwilio i’r fath cwestiynau fydd yn ehangu eu golwg ar y byd a gwella’r gallu i gymryd rhan mewn trafodaethau academaidd.

Mae’r Rhaglen Anrhydedd wedi gweld nifer o’i myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio graddau yn rhai o Brifysgolion blaengar y Deyrnas Unedig, gan astudio amrywiaeth o gyrsiau o Addysg i Sŵoleg. Mae ein record dros y blynyddoedd o gynorthwyo ein myfyrwyr i gyflawni eu llawn botensial wedi’i adnabod a’i chanmol gan Brifysgolion, arolygwyr, rhieni a myfyrwyr.

Os hoffech wneud cais am y Rhaglen Anrhydedd, lawr lwythwch ffurflen gais a'i dychwelyd i honours@st-davids-coll.ac.uk.

 

Lawr lwythiadau sydd ar gael...