28 Tac

Noson Gerddorol

Ar ddydd Iau, Tachwedd 27ain, wnaeth myfyrwyr Uwch Gyfrannol a Safon Uwch cynnal noswaith o gerddoriaeth ar gyfer eu teuluoedd a ffrindiau. Mae Shu-Ying Gan a Nicole Placide yn son am y digwyddiad.

Rydym wedi penderfynu gynnal noson perfformiad oherwydd nad yw llawer o'r myfyrwyr wedi cael brofiad perfformio a roedden ni’n gyffrous iawn i ddangos ein gilydd, yn ogystal â'r gynulleidfa, ein sgiliau a doniau.

Beth wnaeth gwneud y noson mor wych oedd yr amrywiaeth o offerynnau ac arddulliau. Cawsom piano clasurol, unawdau a deuawdau lleisiol, gitâr clasurol a roc, trwmped, bysellfwrdd, drymiau yn chwarae mewn arddull roc, a chwarae reggae ar y padelli dur.

I gychwyn y noson, roedd gennym Josh Dickins ar gitâr drydan yn chwarae 'Little Wing' gan Jimi Hendrix a gafodd ei chwarae’n hyfryd ac roedd yr agoriad perffaith i'n sioe. Yn dilyn Josh yn hanner cyntaf y sioe, chwaraeodd Shu-Ying Gan darn piano o'r enw 'Canzonetta' gan Frank Bridges. Mae'r darn a chwaraeir gan Shu-Ying yn 2 gradd yn uwch na'r safon sy'n ofynnol ar gyfer Safon Uwch. Ar hyn o bryd mae Shu-Ying yn astudio gyda Conservatoires Frenhinol Cymru, rhywbeth yr ydym i gyd yn falch iawn ohono.

Yna cawsom amryw o berfformiadau gwych ar y drymiau, bysellfwrdd a'r trwmped. Yr wyf yn perfformio ‘Three Little Birds’ gan Bob Marley ar y padelli dur, yng nghwmni fy nhad, perfformiad a aeth i lawr yn dda gyda'r dorf.

Yn ogystal â caneuon sydd eisioes yn bodoli, wnaeth Wojciech Przybylski perfformio gyfansoddiad ei hun ar y piano. Wnaeth ambell i fyfyriwr arddangos rhai o'r darnau y byddant yn perfformio am eu arholiad perfformio yn nhymor y gwanwyn. Ar y cyfan roedd y noson yn llwyddiant mawr ac yn pleserus iawn ar gyfer y perfformwyr a'r gynulleidfa, diolch i'n athrawes gerdd wych Miss York. Rydym i gyd yn edrych ymlaen at y perfformiad nesaf, a fydd yn digwydd adeg y Nadolig ar gyfer ein gwasanaeth carolau a gynhaliwyd yn nghapel Coleg Dewi Sant.

- Shu-Ying Gan a Nicole Placide