17 Rha

Cemeg yn y Gweithle

Cynhaliodd Coleg Dewi Sant digwyddiad 'Cemeg yn y Gweithle'  ar gyfer dros 150 o ddisgyblion Blwyddyn 8 Corpus Christi ar Ragfyr 3ydd a 10fed 2014. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Cemeg a Phrifysgol Caerdydd a gyflawnwyd carwsél o weithgareddau gan staff a myfyrwyr Dewi Sant a'r Brifysgol. Pwy wneir hyn? - Gwyddoniaeth Fforensig, Ras Cloc Ïodin, Fflach, Bang, - tan wyllt, dyma ond rhai o'r gweithgareddau y gwnaeth disgyblion brofi yn ystod y digwyddiad. Cafodd y digwyddiad ei anelu at annog y dysgwyr ifanc i barhau gyda'r pynciau gwyddonol, ond Cemeg yn benodol, ar lefel TGAU a hefyd i ddangos iddynt sut a pham y mae'r gwyddorau yn bwysig ym myd gwaith. 

Mae'r Coleg yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Caerdydd a'r ysgolion sy'n ein bwydo i hyrwyddo a chyfoethogi pynciau STEM ac mae ystod o weithgareddau eraill wedi'i threfnu ac yn cael eu datblygu gyda'n partneriaid.