11 Aws

Casglu Canlyniadau - Awst 2015

Bydd canlyniadau Lefel 3 (Safon Uwch & BTEC) ar gael i'w gaslu o 9yb ar Ddydd Iau, Awst 13.

Bydd canlyniadau Lefel 1 & 2 (TGAU, Lefel 1) ar gael i'w gaslu o 9yb ar Ddydd Iau, Awst 20.

Oherwydd gwaith adeiladu parhaol, gallwch casglu eich canlyniadau o'r neuadd chwaraeon

 

Ffyrdd o gasglu eich canlyniadau:

  • Gallwch gasglu eich canlyniadau yn bersonol, ar yr amser a'r lleoliad sydd wedi'i nodi uchod.
  • Os hoffwch dderbyn eich canlyniadau trwy'r post, dewch ag amlen barod a stamp i'r Derbynfa.
  • Gallwch ddanfon cynrychiolydd i gasglu eich canlyniadau ar eich rhan. I ddefnyddio'r dull yma, bydd angen eich caniatad ysgrifenedig i wneud hyn.   
  • Bydd canlyniadau ar gael ar eich eILP, ond nid tan y prynhawn.

 

Bydd rhagor o fanylion am ganlyniadau, cofrestru, a dechrau'r tymor yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol cyn bo hir.