12 Aws

Ailosod Cyfrinair - Awst 2015

Cyfarwyddiadau Ailosod Cyfrinair

Ar ddechrau'r flwyddyn awgrymwyd i bawb eu bod yn cofrestru ar gyfer ein gwasanaeth ailosod cyfrinair. Os gwnaethoch gofrestru am y gwasanaeth yma ar y pryd (neu ar unrhyw adeg pan roedd gennych gyfrinair cyfredol) gallwch ailosod eich cyfrinair o unrhyw le tu allan i'r coleg gan ddefnyddio'r linc yma:

Gwasanaeth Ailosod Cyfrinair

 

Os nad ydych wedi cofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth yma, ac mae eich cyfrinair wedi dod i ben, dilynwch y cyfarwyddiadau isod.

Mae'r anogwr ailosod cyfrinair misol wedi'i difodd a ni fydd eich cyfrinair yn dod i ben dros yr haf. Os gwnaeth eich cyfrinair dod i ben ym mis Mai neu'n gynt, neu os ydych wedi'i anghofio, bydd rhaid i chi ddod i'r Coleg i'w ailosod.

Nid oes modd i ni ailosod cyfrineiriau dros y ffon neu drwy e-bost oherwydd rhesymau diogelu data Ni fydd unrhyw eithriadau i'r rheol hon gan ei fod yn ei le er mwyn diogelu eich preifatrwydd.

Gall myfyrwyr cael mynediad i'r neuadd chwaraeon o Ddydd Iau Awst 13eg rhwng 9.30yb - 4.00yb yn ystod yr wythnos. Gallwch ail-osod eich cyfrinair yn S04.

Gofynnwn i fyfyrwyr cymryd gofal wrth symud o gwmpas y Coleg, gan fod gwaith adeiladu sylweddol yn digwydd ar hyn o bryd.