14 Aws

Coleg Dewi Sant yn Cyflawni'r Canlyniadau Gorau Erioed

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn arbennig arall yng Ngholeg Dewi Sant, gyda myfyrwyr yn ennill canlyniadau uwch yn eu Lefelau A ac UG nag erioed.

Tra bod y gyfran gyffredinol o fyfyrwyr sy’n ennill y graddau uchaf wedi cwympo’n flynyddol ym Mhrydain, mae’r canlyniadau uchaf yng Ngholeg Dewi Sant wedi’u parhau i godi.

 

Ein Hystadegau Cyffredinol

  • 9% o raddau A* ar Lefel A, o’i gymharu â’r cyfartaledd Cymraeg o 7.3%
  • 31% o raddau A* - A ar Lefel A, 8% yn uwch na’r cyfartaledd Cymraeg
  • 83% o raddau A* - C ar Lefel A, sy’n curo cyfartaledd Caerdydd gan 5%
  • 19% o raddau A* - A ar Level UG, sy’n 5% yn uwch na llynedd
  • 39% o raddau A* - B ar Lefel UG, lan 4% ar lynedd
  • 62% o raddau A* - C ar Lefel UG, eto’n welliant o 4% o’i gymharu â llynedd

 

Uchafbwyntiau Cyrsiau Unigol (Lefel A)

Mathemateg Ddwbl: 50% A* - A

Llenyddiaeth Saesneg: 20% A* - A (llawer yn uwch na’r cyfartaledd Cymraeg o 16.7%)

Bioleg: 26% A* - A (2% yn uwch na’r cyfartaledd Cymraeg)

Ffrangeg: 40% A* - A / Sbaeneg: 50% A* - A / Pwyleg: 78% A* - A

Y Gyfraith: 37% A* - A

Astudiaethau Crefyddol: 41% A* - A

Y Rhaglen Anrhydedd: 60% A* - A, 83% A* - B

 

Llefydd Prifysgol

Mae 462 o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i’r brifysgol, gyda 30% yn mynychu sefydliadau uchaf y Grŵp Russell.

 

Uchafbwyntiau Myfyrwyr

Nodir fod nifer y llwyddiannau llawer yn uwch na’r rheini sydd wedi’i rhestri isod.

Results 2015Megan Keay (llun uchod), yn gynt o Ysgol Uwchradd Corpus Christi oedd ein cyflawnwr uchaf, wrth iddi ennill 3 gradd A* mewn Cemeg, Economeg a Mathemateg ac mae’n symud ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi.​

 

Mae Venuri Don Tennakoon (llun, dde), wedi llwyddo i gael un o dim ond 12 o lefydd ym Mhrydain i astudio Nyrsio Oedolion a Phlant ym Mhrifysgol Southampton.

Wnaeth Meg Harrington (llun, chwith) llwyddo i gael lle ym Mhrifysgol Rhydychen i astudio Saesneg, ar ôl iddi gael canlyniadau gwych mewn Llenyddiaeth Saesneg, Mathemateg, Ffrangeg a Drama.

Mae Akshay Petta wedi’i wobrwyo ag ysgoloriaeth o £40,000 i dalu ffioedd dysgu a chostau byw wrth astudio Economeg a’r Gyfraith yn Ysgol Economeg Llundain (LSE).

 

 

 Gair gan y Pennaeth

"Rydym yn eithriadol o falch dros bopeth mae ein myfyrwyr wedi’u cyflawni eleni fod canlyniadau wedi codi unwaith eto.

Rydym yn hyderus eu bod, gyda’r canlyniadau a’r sgiliau maent wedi datblygu yn ystod eu hamser yng Ngholeg Dewi Sant, yn barod ar gyfer yr heriau a’r cyfloed sy’n eu hwynebu yn y dyfodol.

Mae llwyddiant eleni yn destament i’r gwaith caled a chysegriad y myfyrwyr, staff dysgu a’r tîm cefnogi yn y Coleg. 

Rydym yn edrych ymlaen at groesawi ein carfan newydd o fyfyrwyr ym mis Medi, ac rydym yn edrych ymlaen yn barod i weithio’n galed i sicrhau’r llwyddiant parhaol yma.

Mark Leighfield

Pennaeth