19 Aws

Casglu Canlyniadau TGAU Awst 2015

Canlyniadau

Gobeithiwn eich bod chi wedi mwynhau gwyliau’r haf a’ch bod yn teimlo’n barod ar gyfer yr heriau sydd o’ch blaenau.

Bydd eich canlyniadau TGAU yn cael eu he-bostio i chi ar ddydd Iau Awst 20fed am 9.30yb. Bydd canlyniadau papur ar gael yn y neuadd chwaraeon o 11yb.

 

Gwaith Adeiladu

Wrth i chi cyrraedd y coleg byddwch yn sylwi bod blaen y coleg yn cael ei adnewyddu. Mae mynediad i’r prif adeilad yn gyfyngedig i fyfyrwyr a gewch fynediad i’r neuadd chwaraeon trwy’r lon cefn neu’r lon sy’n mynd heibio’r neuadd chwaraeon. Gan fod y lon sy’n mynd heibio’r neuadd chwaraeon yn cael ei defnyddio ar gyfer mynediad ceir a cherddwyr, mae’n bwysig eich bod yn glynu wrth y terfyn cyflymder o 5mya dylai cerddwyr fod yn ymwybodol o’r traffic.

 

Myfyrwyr sydd eisiau symud o Lefel 2 i’r 6ed Isaf

Mae gennych amser cyfweliad ar gyfer bore Iau. Bydd y cyfweliad gyda Mr Howells neu Mr Crowley yn y neuadd chwaraeon.

 

Myfyrwyr 6ed Isaf sy’n symud i’r 6ed Uchaf sydd angen ail-sefyll TGAU

Os ydych angen ail-sefyll unrhyw TGAU, bydd yna ddesg cymorth ar gael ar ddechrau’r tymor. Ewch i’r ddesg cymorth a gadewch i aelod o staff gwybod fod angen i chi ail-sefyll. Os nad ydych wedi mynychu eich cyfweliad dilyniant eto, cysylltwch â’ch tiwtor personol. Nid yw eich lle yn y 6ed uchaf yn warantedig tan i chi gael eich cyfweliad dilyniant.