03 Med

Casglu diwedd y dydd - Heol Ty Gwyn

Dylai myfyrwyr gofyn i unrhyw un sy'n eu casglu ar ddiwedd y dydd, i beidio â pharcio ar Heol Tŷ Gwyn yn agos i'r Coleg o dan unrhyw amgylchiadau.

 

Gyda bysiau'r Coleg, tacsis, Bws Caerdydd a thraffig lleol arferol, bydd tagfeydd yn digwydd ar yr heol tu allan yn gyflym iawn os mae pobl yn parcio ger y fynedfa.
Er budd diogelwch ein holl fyfyrwyr a'r gymuned leol, dylai unrhyw un sy'n cael eu casglu bod yn barod i gerdded ychydig o bellter i ffwrdd o flaen y Coleg neu i un o'r strydoedd cefn.

Mae'r ardal y tu allan i'r Coleg yn barth di-stop ac os fydd y traffig yn cael ei amharu eto bydd y swyddogion gorfodi traffig a'r heddlu yn cael eu gorfodi i ddelio ag unrhyw un sy'n achosi rhwystr.

Bydd rhagor o fanylion yn dilyn am drefniadau traffig ar ddiwedd y dydd, ond ni all cyfleustra'r nifer bach o fyfyrwyr cymryd blaenoriaeth dros ddiogelwch y mwyafrif, a thrwy barcio'n rhy agos, bydd unrhyw fantais o ran cael i ffwrdd yn cael ei golli yn y traffig jam a achosir. Gallwn ni gael myfyrwyr i ffwrdd yn ddiogel ar ddiwedd y dydd, gydag aflonyddwch cyn lleied â phosibl i'n cymuned leol os oes synnwyr cyffredin yn bodoli.

Diolch i chi am eich cydweithrediad.