09 Med

Seremoni Gadael 2015

Rydym yn cynnal ein 3ydd Seremoni Gadael flynyddol ar Ddydd Iau, Medi'r 10fed am 7:00yh yn Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant ar Heol Siarl. Ar ôl y seremoni bydd yna dderbyniad yn y Radisson Park Inn sy'n gyfagos.

Byddem yn dathlu llwyddiannau ein myfyrwyr sydd wedi mynychu'r coleg ar gyfer flwyddyn academaidd 2014-2015.

 

Leavers' Ceremony