23 Med

Noson Gwybodaeth i Rieni Newydd

Bydd noson gwybodaeth i rieni newydd yn digwydd am 7yh ar Ddydd Mawrth Hydref 6ed, 2015. 

Hoffwn wahodd rhieni ein myfyrwyr 6ed isaf i fynychu noson gwybodaeth ar Ddydd Mawrth Hydref 6ed am 7yh, ble gewch gyfle i ddarganfod mwy am y Coleg a'r cymorth rydym yn darparu i'r myfyrwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial.

Bydd y noswaith yn cychwyn gyda chyflwyniadau gan y Pennaeth a'r Dirprwy Bennaeth. Yna, byddwch yn rhydd i ddewis o garwsél o ddarlithoedd. Gallwch weld rhaglen a'r lleoliadau isod. Bydd Hyrwyddwyr Dysgu ac aelodau o Dîm rheoli'r Coleg ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Yn ogystal, fydd aelodau o Brifysgol Caerdydd, sef y lleoliad Grŵp Russell a ddewiswyd gan y mwyafrif o'n myfyrwyr, yma i drafod symud ymlaen i Addysg Uwch.

Rhaglen Noson Gwybodaeth i Rieni Newydd