15 Hyd

Arolwg Blaenoriaethau Comisiynydd Plant Cymru

This is a new article. This page will be translated shortly.

Mae Comisiynydd Plant newydd Cymru yn cynnal Arolwg am beth fydd blaenoriaethau'r swyddfa dros y blynyddoedd nesaf. Bydd y Coleg yn annog myfyrwyr i gymryd rhan, ond y syniad yw fod pobl sy'n gweithio gyda phobl ifanc yn ogystal a rhieni hefyd yn ymateb. Os ydych yn dilyn y linc isod byddwch yn cael eich danfon i'r arolwg sy'n cynnwys tasg fer gyda'r opsiwn i roi adborth mwy manwl os oes angen.

http://www.complantcymru.org.uk/cy/beth-nesa/