16 Hyd

Diweddariad Dyddiad Lansio System Arlwyo Heb Arian 22/10/15

Yn ystod wythnos o 19eg i 23ain o Hydref, byddwn yn cofrestru myfyrwyr ar gyfer y System Arlwyo Heb Arian. Bydd myfyrwyr yn gallu prynu bwyd a diod gan ddefnyddio'r system newydd o Ddydd Iau, Hydref 22ain.  

Byddwn yn derbyn arian parod yn y ffreutur a'r caffi tan ddydd Gwener, Hydref 23ain. Bydd cardiau debit a chredyd yn parhau i gael eu derbyn hyd y gellir ei rhagweld.  

Pan fyddwch yn dod i gofrestru sicrhewch fod gennych ffurflen caniatâd. Ni fydd modd eich cofrestru heb y ffurflen caniatâd wedi'i llofnodi.

Os rydych wedi colli'r ffurflen a daeth i chi yn y post, lawrlwythwch un newydd yma.

Os oes unrhyw fyfyriwr/rhiant/gwarchodwr yn teimlo fod dim modd rhoi caniatâd ar hyn o bryd, e-bostiwch cashlessqueries@colegdewisant.ac.uk cyn gynted ag y bo modd er mwyn i ni ddelio ag unrhyw ymholiadau.

Bydd angen eich 'Cyfeirnod Adnabod' unigryw, er mwyn rhoi arian ar eich cyfrif, danfonir y wybodaeth yma i chi yn y post. Cysylltwch â  cashlessqueries@colegdewisant.ac.uk os nad ydych wedi derbyn y llythyr yma.