16 Hyd

Ffair Swyddi 28ain Hydref - Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Edrych am swydd neu baratoi ar gyfer y dyfodol?

Mae Ffair Swyddi Caerdydd yn dod i Neuadd y Ddinas ar Ddydd Mercher 28ain Hydref 2015 rhwng 10yb - 2yp.

Mae'r digwyddiad am ddim i fynychu i bobl leol sy'n chwilio am gyflogaeth a does dim angen cofrestru, ewch i Neuadd y Ddinas erbyn yr amser cychwyn o 10yb!

Bydd y ffair yn arddangos 16 o gwmnïau ar y dydd. Dewch i gael gwybodaeth am y cannoedd o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael.

Mae Ffeiriau Swyddi yn brofiad recriwtio unigryw ble gallwch drafod gyda chyflogwyr lleol a chenedlaethol wyneb-yn-wyneb, er mwyn cael syniad gwell o'u rôl a'ch cyfaddasrwydd. Mae ffeiriau swyddi yn cael ei adnabod fel "cyfweliadau bach" gan fod y mwyafrif o gyflogwyr yn dechrau'r broses cyfweld yn ystod y digwyddiad.

www.thejobfairs.co.uk 

twitter.com/TheJobFairs

facebook.com/TheJobFairs