22 Hyd

Llwyddiant Mathemateg Coleg Dewi Sant

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi daeth tim Mathemateg Coleg Dewi Sant yn trydydd yn Cwis Pop Chweched Dosbarth Prifysgol De Cymru ar ddydd Mercher, Hydref 21ain. Roedd timoedd o bedwar neu bump o fyfyrwyr chweched dosbarth o ledled De Cymru a Dwyrian Lloegr cymryd rhan mewn cystadleuaeth siriol ar bosau mathemategol diddorol.   Dyfarnwyr cwpan i'r tri safle uchaf.

Hoffwn llongyfarch Reuban Harria, Enda Mulville, Hannah Norman, Nate Levy a Parsa Lalianpour am y camp arbennig yma.