05 Tac

Myfyrwyr Coleg Dewi Sant i dyfu hadau o'r gofod!

 

Mae ein myfyrwyr Gwyddoniaeth yn paratoi i ddod yn fiolegwyr gofod a dechrau mordaith o ddarganfyddiad trwy dyfu hadau sydd wedi bod i'r gofod. 

Ym mis Medi, wnaeth 2kg o hadau roced hedfan i'r Orsaf Ofod Rhyngwladol (OOR) ar Soyuz 44S ble bydant yn treulio nifer o fisoedd mewn  meicrio-disgyrchiant cyn dychwelyd i'r Daear ym Mawrth 2016.   Mae'r hadau wedi cael eu danfon fel rhan o 'Rocket Science', prosiect addysgiadol a lansiwyd gan Ymgyrch RHS dros Garddio Ysgol a'r Asiantaeth Ofod y DU. 

Coleg Dewi Sant fydd un o 10,000 o ysgolion i dderbyn pecyn o 100 o hadau o'r gofod, i'w dyfu ochr yn ochr a hadau sydd heb bod i'r gofod a mesur y gwahaniaethau dros gyfnod o saith wythnos. Ni fydd y myfyrwyr yn ymwybodol o ba pecyn sy'n cynnwys pa hadau tan i'r canlyniadau cael eu casglu gan Ymgyrch RHS dros Garddio Ysgol a'u dadansoddi gan ystadegwyr biolegol. 

Mae'r arbrawf cenedlaethol tu hwnt i'r byd yma, yn galluogi myfyrwyr i feddwl am sut gallwn ni cadw bywyd dynol ar blaned arall yn y dyfodol, beth sydd angen ar ofodwyr i oroesi teithiau tymor hir yn y gofod a'r problemau ynghylch tyfu bwyd ffres mewn hinsawdd heriol. 

Dywed Dr Beer, athro gwyddoniaeth yng Ngholeg Dewi Sant: "Mae'n cyffroes iawn i fod yn rhan o 'Rocket Science'. Mae'r arbrawf yn ffordd gwych o addysgu ein myfyrwyr i feddwl yn fwy gwyddonol ac i rannu eu canfyddiadau gyda'r Coleg gyfan. 

Mae 'Rocket Science' ond yn un prosiect addysgol o raglen sydd wedi'i cynllunio gan Asiantaeth Ofod y DU i ddathlu taith Principia gofodwr ESA Tim Peake i'r OOR ac i ysbrydoli bobl ifanc i edrych ar yrfaoedd STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg), gan gynnwys garddwriaeth. 

 

Dilynwch y brosiect at Trydar: @RHSSchools #RocketScience