16 Tac

Rhaglen Mentora Cyfoedion

 

Mae ein Rhaglen Mentora Cyfoedion bellach wedi dechrau!  

Os ydych yn gwybod am, neu yn fyfyriwr y credwch a fedrai elwa o'r gwasanaeth cymorth mentora cyfoedion, cysylltwch â Sam yn y Ganolfan Cymorth Dysgu (e-bost: smonks@colegdewisant.ac.uk )

Mae ein mentoriaid cyfoed yn fyfyrwyr Dewi Sant sydd wedi cael eu hyfforddi i wrando, cefnogi a chyfeirio myfyrwyr at wasanaethau eraill yn y coleg. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol sy'n cael ei redeg a'i oruchwylio gan Angela McMillan, cynghorwr y coleg a Samantha Monks o gefnogaeth dysgwyr.

 

Gall ein mentoriaid cyfoedion cynnig:

  • Ardal cyfeillgar i drafod UNRHYW materion rydych yn wynebu.
  • Rhywun i'ch cefnogi wrth siarad â thiwtoriaid neu staff am unrhyw anawsterau y gallech fod yn eu profi.
  • Cymorth cymdeithasol, a all gynnwys cyfarfod ar gyfer cinio neu goffi.
  • Cymorth wrth ymdopi â straen, pryder a phroblemau iechyd meddwl.
  • Cymorth gyda chyflyrau ar y sbectrwm awtistig.
  • Strategaethau i ymdopi â ADP.
  • Adeiladu hyder ac anogaeth.
  • Cymorth astudio.
  • Gallant hefyd eich cyfeirio at wasanaethau defnyddiol eraill yn y coleg neu i asiantaethau allanol a all eich helpu ymhellach.

 

Mae ein mentoriaid cyfoed ar gael bob amser cinio, ar ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener.

Byddant yn treulio wythnos nesaf (o ddydd Llun 23ain Tachwedd), yn hyrwyddo'r gwasanaeth yn ac o amgylch y coleg. Byddwch yn gallu eu hadnabod gan y bathodynnau mentora cyfoedion.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ebostiwch Sam ar: smonks@colegdewisant.ac.uk neu

Angela McMillan ar counsellor@colegdewisant.ac.uk 

 

Diolch!