23 Tac

Menter: Masnach Lleoedd – Safbwynt Myfyriwr

Ar ddydd Gwener 20fed o Dachwedd, wnaeth 11 o fyfyrwyr Coleg Dewi Sant mynychu diwrnod ‘Masnach Lleoedd’ Campws Cyntaf, fel rhan o weithgareddau menter a drefnwyd gan y Coleg. Dyma beth oedd gan Chloe Woodley, un o fyfyrwyr Coleg Dewi Sant, i ddweud am y digwyddiad:

 

"Wnes i fwynhau’r diwrnod Masnach Lleoedd ym Mhencadlys EE ym Merthyr Tydfil. Roeddwn i’n hoff iawn o’r ffaith ein bod ni wedi cael ein rhannu i grwpiau ar hap, ble nad oedden ni’n adnabod unrhyw un. Yn ystod y diwrnod, wnaethom gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, rhai’n fwy heriol nag eraill.

Un gweithgaredd ar y diwrnod oedd ‘sioe ffasiwn’. Roedd rhaid i ni greu eitem o ddillad allan o bapur, siswrn a tap selo, wnaeth y grwp creu ffrog ‘fit and flare’, oedd yn her. Yn ogystal, roedd rhaid i ni greu pris ar gyfer yr eitem, cyfrifo faint byddai’r isafswm gellir ei gwerthu am er mwyn gwneud buddiant, dweud am ba oedran roedd yr eitem wedi’i targedi (cynilleudfa targed), ble byddai’n gallu gwisgo’r eitem, a nifer o ffactorau arall. Wnes i weithio gyda Joel a Chelsea ar y prosiect yma; roeddent yn cyfeillgar iawn, ac yn hawdd i weithio gyda gan ystyried nad oedden ni wedi cwrdd o’r blaen.  

Gweithgaredd arall wnes i gymryd rhan ynddo oedd i adeiladu cadair balwn. Dyma oedd y sialens fwyaf annodd yn fy marn i gan nad oedd llawer o amser i greu cynllun, ysrifennu cais ac i wneud y cadair, roedd rhaid sicrhau bod y cadair yn digon cryf i dal pwysau person. Diolch byth wnaeth ein cadair ni gweithio.

Roedd ein cadair yn binc ac yn borffor gan mae bwriad y gadair oedd cefnogi Ymchwil Cancr..

Dyma ond ychydig o’r gweithgareddau oedd ar gael ar y diwrnod ac ar y cyfan roedd y diwrnod yn llwyddiant. Roedd EE yn groesawus dros ben ac roedd y Tîm Masnach Lleoedd yn ddefnyddiol iawn. Wnes i adael y digwyddiad gyda llawer mwy nag oeddwn i’n meddwl.  Wnes i gwrdd â chymaint o ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd drwy gydol y dydd.

- Chloe Woodley