07 Rha

Llwyddiant Panto Nadolig!

This is a new article and will be translated shortly.

Yn ystod wythnos Tachwedd 30ain, wnaeth adran drama Coleg Dewi Sant cynhyrchu pantomeim Nadolig i'w berfformio o flaen ysgolion gynradd lleol. Dyma myfyriwr yn son am y profiad:

 

"Dros y flwyddyn diwethaf mae'r adran celfyddydau perfformio wedi bod yn anhygoel. Gyda'n gilydd, rydym wedi cynhyrchu pantomeim a 'i berfformio o flaen chwech o ysgolion cynradd gwahanol trwy gydol yr wythnos: St Francis, Thornhill, Crist y Brenin, Sant Padrig, Hawthorn, ac Ysgol Gynradd Moorland.

Rydym wedi gweithio mor galed i gynhyrchu, ysgrifennu, ac ymarfer y pantomeim o'r enw 'Peter Panto' ac i greu llinell stori a oedd yn addas a phleserus ar gyfer ein cynulleidfa darged. Rydym wedi datblygu ein sgiliau a gwybodaeth, nid yn unig mewn perfformio, ond hefyd o ran elfennau technegol y theatr. Cawsom gymaint o hwyl yn creu'r setiau, gwisgoedd, a'r profiad cyffredinol o berfformio i gynulleidfa iau roddodd cawsom deimlad anhygoel. Rydym yn gobeithio parhau i ddysgu pethau newydd a chael profiadau anhygoel a hoffem ddiolch i'r athrawon celfyddydau perfformio, yn enwedig i Mr Crowley, am wthio ar gyfer rhagoriaeth bob amser ac am yr holl gymorth a chefnogaeth ar hyd y ffordd . "

Sione James