10 Rha

Cemeg ar Waith 2015

Am y drydedd flwyddyn yn olynol, cynhaliodd Coleg Dewi Sant digwyddiad 'Cemeg ar Waith'  ar gyfer dros 150 o ddisgyblion Blwyddyn 8 Corpus Christi ar Ragfyr 2il a 9fed 2015. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd â Chymdeithas Frenhinol Cemeg, Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Caerdydd. Gyflawnwyd carwsél o weithgareddau gan Goleg Dewi Sant, staff yr Amgueddfa, a staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Wnaeth y myfyrwyr profi amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys Ras Cloc Ïodin, CSI ar Waith, a Chemeg 3D.  Pwrpas y digwyddiad oedd annog dysgwyr ifanc i barhau gyda'r pynciau gwyddonol, ond Cemeg yn benodol, ar lefel TGAU a hefyd i ddangos iddynt sut a pham y mae'r gwyddorau yn bwysig ym myd gwaith.

Mae'r Coleg yn gweithio'n agos gyda Phrifysgol Caerdydd a'r ysgolion sy'n ein bwydo i hyrwyddo a chyfoethogi pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Maths) ac mae ystod o weithgareddau eraill wedi'i threfnu ac yn cael eu datblygu gyda'n partneriaid.