08 Ion

Diweddariad Arlwyo Heb-Arian

Rydym wedi gosod beiriant 'adbrisiadau' er mwyn galluogi myfyrwyr a staff i ychwanegu arian i'w cyfrifon arlwyo gan ddefnyddio arian parod.

Gellir gwneud taliadau yn y ffreutur a'r siop goffi trwy ddefnyddio arian parod, fodd bynnag, rydym yn annog pawb i dalu drwy ddefnyddio eu holion bysedd lle bo modd er mwyn lleihau amser aros.

Gellir ychwanegu arian i'r cyfrifon gan ddefnyddio cardiau debyd neu gredyd ar-lein. Gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am hyn yma.  

Os oes angen unrhyw cymorth bellach, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda ni ar cashlessqueries@colegdewisant.ac.uk.