24 Chw

Dyddiadau Arholiadau a Diwedd Tymor

Am restr lawn o ddyddiadau pwysig, cliciwch yma

 

Mai 2016

Dydd Gwener, Mai 13eg 

 • Diwedd dysgu UG a TGAU 

Dydd Llun, Mai 16eg

 • Arholiadau UG a TGAU yn cychwyn 

Dydd Gwener, Mai 27ain

 • Diwedd dysgu Safon Uwch 

 

Mehefin 2016

Dydd Llun, Mehefin 6ed

 • Dyddiad cau mewnol ar gyfer aseiniadau BTEC

Dydd Mercher, Mehefin 8fed 

 • Arholiadau Safon Uwch yn cychwyn

Dydd Mawrth, Mehefin 21ain 

 • Diwedd arholiadau UG

Dydd Mercher, Mehefin 22ain - Dydd Gwener, Mehefin 24ain

 • Gosod gwaith haf ar gyfer Safon Uwch
 • Lansiad UCAS 
 • Cyflwyniad i'r Fagloriaeth 

Dydd Mercher, Mehefin 29ain

 • Diwedd arholiadau Safon Uwch

Nodwch: disgwylir i fyfyrwyr chweched isaf mynychu gwersi yn y Coleg o Fehefin 22ain - Gorffennaf 8fed

 

Gorffennaf 2016

Dydd Gwener, Gorffennaf 8fed 

 • Diwedd y tymor