13 Mai

Dathliad Ymadawyr Lefel 2

Ar ddydd Gwener Mai 13eg, wnaeth ein myfyrwyr Lefel 2 a'u hathrawon llenwi'r theatr ar gyfer Seremoni haeddiannol Ymadawyr. Dechreuodd y Seremoni gyda gweddi agoriadol gan y Tad Siemens ac yna anerchiad agoriadol gan y Pennaeth Mark Leighfield. Llongyfarchodd Mr Leighfield y myfyrwyr ar eu cyflawniadau, a dywedodd ei fod yn edmygu eu dyfalbarhad trwy'r flwyddyn.

Mae ein myfyrwyr Lefel 2 yn cynnwys y myfyrwyr hynny a wnaeth cyrsiau Lefel 2 mewn mannau eraill y llynedd, ac, oherwydd nifer o resymau, sydd angen ei ail-sefyll nhw gyda ni, cyn symud ymlaen i gyrsiau Lefel 3, hyfforddiant pellach neu gyflogaeth.

Aeth Mr Leighfield ymlaen i ddweud ei fod yn gobeithio gweld llawer o'r myfyrwyr yn ôl gyda ni eto ym mis Medi, a dymunwyd yn dda i'r rheini sy'n ein gadael. Dywedwyd geiriau o anogaeth a llongyfarchiadau hefyd gan Mr Crowley, pennaeth Lefel 2, sydd wedi gweithio'n agos gyda'r holl fyfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.

Er bod y Coleg yn hynod falch o gyflawniadau'r holl fyfyrwyr, rhoddwyd gwobrau arbennig i'r myfyrwyr hynny sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd benodol, neu wedi arddangos ymdrech canmoladwy tuag at eu hastudiaethau.

A'r enillwyr oedd...

Ymdrech Rhagorol a Phresenoldeb: Tiegan O’Brien, Charlie Kirk, Abdi Elmi

Moeseg Gwaith - Uwchlaw a Thu Hwnt i Fywyd Coleg: Ffion Churchill Thomas

Argymhelliad Arbennig ar gyfer Agwedd a Gwella: Chloe Borek

 

TGAU Saesneg

Ymdrech Rhagorol: Mo Eljabou, Asher Saalax, and Nitzan Baybus

Rhagoriaeth Academaidd: Ieuan McCarthy, Charlie Kirk

TGAU Mathemateg

Rhagoriaeth Academaidd: Abdi Elmi

TGAU Gwyddoniaeth

Ymdrech Rhagorol: Mo Eljabou, Ffion Churchill Thomas, Jade Morris

Rhagoriaeth Academaidd: Zaiba Maskeen, Shannon Brewer, James Robertson

TGAU Dyniaethau

Ymdrech Rhagorol: Mahnoor Awan

Rhagoriaeth Academaidd: Nitzan Beybus

TGAU Busnes

Ymdrech Rhagorol: Ffion Churchill Thomas

TGAU Astudiaethau'r Cyfryngau

Ymdrech Rhagorol: Shannon Brewer, Nadia Pizer, Chloe Borek

Rhagoriaeth Academaidd: Nitzan Baybus

TGAU Astudiaethau Ffilm

Ymdrech Rhagorol: Shannon Brewer, Nadia Pizer

Rhagoriaeth Academaidd: Nitzan Baybus, Ffion Churchill Thomas

TGAU'r Gyfraith

Ymdrech Rhagorol: Chloe Borek

Rhagoriaeth Academaidd: Luke Samuel