30 Meh

STEM Live! ym Mhrifysgol Caerdydd 2016

Wnaeth y digwyddiad STEM Live! (Cynhadledd STEM gynt) trydydd erioed cymryd lle ar Ddydd Llun Mehefin 27ain ac oedd yn llwyddiant mawr. Cynhaliwyd y digwyddiad gan Brifysgol Caerdydd yn y Prif Adeilad ac adeilad Sir Martin Evans yn y Brifysgol. Roedd y digwyddiad ar agor i fyfyrwyr chweched isaf sy'n astudio o leiaf dau bwnc STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg. Peirianneg neu Maths) yng Ngholeg Dewi Sant. 

Unwaith eto, roedd y gynhadledd yn brofiad arbennig i'r myfyrwyr, wnaethant adael y digwyddiad llawn brwdfrydedd a chyffro. Roeddent wedi'u hysbrydoli'n amlwg gan y profiad cyfan o fod yn rhan o amrywiaeth o weithdai, darlithoedd a sesiynau ymarferol, ond hefyd o allu siarad gydag ôl raddedigion a darlithwyr sy'n arbenigwyr yn y meysydd amrywiol ac sy'n cynnal ymchwil o'r radd blaenaf.

Roedd y gweithdai ar gael yn cynnwys 'Oscillations and Waves', '3D Chemistry', 'Skydome Artificial Sky', 'Design of Structures for Earthquake Resistance', 'Game Theory', 'Finding Antibiotics in Honey', 'Chemiluminescence' a llawer mwy.

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd yn bwysig iawn i'r Coleg ac yn tyfu o nerth i nerth. Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar brosiectau yn y dyfodol.