08 Gor

Ysgol Haf Iaith 2016

Tsieineaidd, Japaneaidd, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Portiwgaleg a Rwsiaidd yw rhai o'r ieithoedd wnaeth myfyrwyr profi yn ystod Ysgol Haf Iaith Coleg Dewi Sant.

Ar Orffennaf 6ed a 7fed, daeth tua 400 o fyfyrwyr blwyddyn 8 a blwyddyn 10 o ysgolion Corpus Christi, St Richard Gwyn, Willows a St Teilo's i fynychu ysgol haf iaith a drefnwyd a'i cynhaliwyd gan Goleg Catholig Dewi Sant. Dyma'r pedwaredd ysgol haf sydd wedi'i drefnu gan y Coleg ar ôl digwyddiadau llwyddiannus iawn sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Bwriad y digwyddiad deuddydd yma oedd annog myfyrwyr i barhau i astudio ieithoedd ar gyfer TGAU a thu hwnt, gan ymestyn ar yr ieithoedd maent eisoes yn astudio, a'u cyflwyno i ystod eang o ieithoedd a dangos iddynt pam fod ieithoedd yn bwysig yn y byd gwaith. Wnaeth myfyrwyr blwyddyn 10 yn canolbwyntio ar y sefyllfa busnes er mwyn dangos iddynt berthnasedd ieithoedd yn y byd gwaith.

Roedd y digwyddiad wedi'i drefnu mewn partneriaeth a Phrifysgol Caerdydd, Canolfan Confucius, ein hysgolion partner, ac ystod o gyflogwyr sydd wedi rhoi eu hamser yn hael iawn er mwyn cefnogi hyrwyddiad ac anogaeth ieithoedd. Roedd y busnesau yma yn cynnwys: Schools into Europe, Capital Law a Signature Leather.
Wnaeth y myfyrwyr treulio amser yn astudio amrywiaeth o ieithoedd, derbyn gwybodaeth am y pwysigrwydd o ieithoedd yn y byd busnes, ac ymestyn ar yr ieithoedd maent eisoes yn astudio. Roedd y diwrnod cyfan llawn hwyl a mwynhad ond gyda'r ffocws ar ddysgu.

Mae'r Coleg ac ein hysgolion partner wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth a Phrifysgol Caerdydd a chyflogwyr am y pedair blwyddyn ddiwethaf ac rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth rydym wedi derbyn. Mae amrywiaeth o weithgareddau arall wedi'i drefnu ac yn cael eu cynllunio gydag ein partneriaid.