19 Aws

Llwyddiant Canlyniadau Lefel 3 2016

Fel Coleg sy'n cynnig cyfleoedd addysgol o ansawdd uchel i garfan wirioneddol gynhwysfawr o ddysgwyr, rydym yn falch gyda phroffil canlyniadau a gyhoeddwyd ddoe. Wnaeth ein llwyddiant ar y graddau uchaf (A ac A8) codi, sy'n wahanol i'r darlun cenedlaethol, i 30*, ac rydym yn obeithiol bydd ein cyfradd llwyddiant cyffredinol o 98% yn cynnal ein safle fel y Coleg gorau yng Nghymru o ran llwyddiant.

Ymhlith y cannoedd o straeon llwyddiant unigol, mae gennym lawer o bobl ifanc sy'n symud ymlaen i'r prifysgolion gorau yn y DU, gyda rhai ohonynt yn mynd fel aelodau cyntaf yn eu teuluoedd i barhau a'u hastudiaethau i'r lefel hon. Rydym hefyd yn falch i weld dysgwyr yn symud ymlaen at brentisiaethau, ac yn mynd i'r gweithle, gydag ystod o sgiliau a ddatblygwyd drwy astudio mewn coleg chweched dosbarth arbenigol.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawi ddysgwyr newydd, ac yn hyderus y bydd eu hymdrechion, wedi'i ychwanegu at ein staff arbenigol yn arwain at flwyddyn lwyddiannus arall i ni fel sefydliad.

Bydd dadansoddiad manylach o ganlyniadau, a rhai straeon llwyddiant myfyrwyr mwy manwl yn cael eu hychwanegu yn fuan.