24 Aws

Coleg Dewi Sant yn Gweithio i Wrthdroi'r Dirywiad Ieithoedd

Ar Orffennaf 6ed a 7fed, daeth tua 400 o fyfyrwyr blwyddyn 8 a blwyddyn 10 o ysgolion Corpus Christi, St Richard Gwyn, Willows a St Teilo's i fynychu ysgol haf iaith a drefnwyd a'i cynhaliwyd gan Goleg Catholig Dewi Sant.

Mynychwyd yr ysgol haf gan Megan Boot, gohebydd ITV, sydd wedi bod yn ymchwilio i'r dirywiad o ddysgu ieithoedd ar draws Cymru.

Cliciwch ar yr erthygl isod i wylio'r adroddiad llawn.

 

ITV Languages Article