02 Med

Diogelwch Heol Tu Allan i'r Coleg

O ddydd Llun Medi'r 5ed, bydd gatiau'r Coleg ar gau pob dydd o 4:20 i 4:35 er mwyn sicrhau mynediant diogel i fysiau'r Coleg.  Ni fydd unrhyw draffig yn gallu dod i mewn, neu adael y safle yn ystod y cyfnod yma.  

Er mwyn sicrhau llif traffig ar Heol Ty Gwyn, rhaid i fyfyrwyr sy'n cael eu casglu gan gar ar ddiwedd y dydd gwneud trefniadau i gael eu casglu i ffwrdd o brif fynedfa'r Coleg. Gyda bysiau Coleg, tacsis, bysiau Caerdydd a thraffig lleol arferol, bydd yr heol yn llawn yn gyflym iawn os bydd cerbydau yn tynnu i mewn wrth y fynedfa.   

Mae'r ardal tu fas i'r coleg yn ardal dim stop a bydd swyddogion traffig ac aelodau'r heddlu yn cadw golwg, fodd bynnag, mae ambell i le parcio ar y strydoedd ochr ger y Coleg.

Os bydd pawb yn dilyn y canllawiau yma, dylai pawb cyrraedd adre'n gyflym ac yn ddiogel gydag aflonyddwch lleiaf i'r gymuned leol.