06 Med

Her Seiclo Taff Tŷ Hafan

This is a new article and will be translated shortly.

Ar ddydd Sul 4ydd o Fedi, wnaeth 12 o fyfyrwyr gwirfoddoli i helpu yn ystod Her Seiclo Taff.  Cawsant eu lleoli ar y llinell derfyn yng Nghaeau Blackweir ac roeddent yn helpu i ddosbarthu dŵr a lluniaeth i gyfranogwyr, i wobrwyo'r beiciwr gyda thystysgrifau a medalau, ac i gymryd cofrestrau o'r cyfranogwyr ar rhai o'r rheolfannau ar hyd y llwybr.

Dywedodd rheolwr y grŵp Caeau Blackweir bod pob fyfyriwr yn "anhygoel, yn ymddwyn yn dda ac yn clod i'r Coleg". Rydym yn falch iawn o'r holl fyfyrwyr a wirfoddolodd i gymryd rhan ac a gyfrannodd at lwyddiant y diwrnod.

Mae'r arian a godwyd gan yr Her yn mynd at elusen Tŷ Hafan, sef un o brif elusennau gofal lliniarol pediatrig y DU  ac yn cynnig gofal i blant a chefnogaeth ar gyfer eu teuluoedd, ledled Cymru.

Am fwy o wybodaeth am yr elusen, ewch i'w gwefan.