16 Med

Seremoni Gadael 2016

Ar ddydd Iau 8fed Medi, wnaeth tua 300 o fyfyrwyr, staff ac aelodau'r teulu llenwi Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant ar gyfer pedwarydd Seremoni Gadael flynyddol Coleg Catholig Dewi Sant.

Dechreuodd y noson gyda chroeso gan y Caplan, a sylwadau agoriadol gan Ganon Peter Collins, Deon yr Eglwys Gadeiriol. Dilynwyd gan berfformiad o ‘Souvenir d'Enfance’ gan fyfyriwr Shu Yin Gan.

Yna, rhoddwyd gwobrau i ddisgyblion am ddangos efrydiaeth arbennig yn eu pynciau yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-2016. Yna, roedd araith ymadawol gan Bethan Lenz. Wnaeth Bethan gloi ei araith drwy ddweud:  “ar ran y myfyrwyr sy'n gadael y Coleg eleni, hoffwn ddiolch i bawb yng Ngholeg Dewi Sant sydd wedi ein cyfarwyddo ac ein harwain, ein helpu ni i ddod yn aeddfed ac yn annibynnol, ac ein helpu i fod yn barod i ddechrau'r bennod nesaf yn ein bywydau gyda hyder a gobaith.” i ddarllen fersiwn llawn ei haraith, cliciwch yma.

Ar ôl egwyl gerddorol gan Kate Parry, wnaeth y gwobrau ac Ysgoloriaethau cael eu cyflwyno. Eleni, mae'r ysgoloriaethau yn cynnwys dwy wobr newydd, a enwyd er cof am Ishaq Ahmed ac Alesha O'Connor. 

Wnaeth y Seremoni dod i ben gyda sylwadau cloi gan Gadeirydd y Llywodraethwyr a Phennaeth y Coleg. Daethpwyd i ben gyda fersiwn o 'Bring Him Home' gan Kieran Rankin. 

I weld holl luniau'r noson, cliciwch yma

Leavers' Ceremony