20 Hyd

Ceisiadau Cynllun Peirianneg Ar Agor

Mae Coleg Dewi Sant yn sefydliad sy'n cymryd rhan yng Nghynllun Addysg Beirianneg Cymru. (EESW).

Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn peirianneg i gynrychioli'r Coleg yn y cynllun. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y cynllun yma..

Nod y cynllun yw rhoi brofiad go iawn o fyd peirianneg i dimoedd trwy herio myfyrwyr i ddatrys problem sy'n seiliedig ar ddiwydiant. Yna, bydd ysgolion ledled Cymru yn arddangos eu prosiectau a bydd prosiectau llwyddiannus yn ennill gwobr.  

Fel myfyriwr ar y cynllun, byddwch yn cael y cyfle i ennill ' Gwobr Crest'. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y cynllun Gwobr Crest yma:

Bydd y cynllun yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau hanfodol, fel gwaith tîm, cyfathrebu, rheoli amser a datrys problemau. Bydd y sgiliau yma yn gwella eich cais i'r brifysgol ac yn rhoi profiad gwerthfawr o waith yn seiliedig ar brosiect mewn lleoliad gwyddonol a thechnolegol. 

I geisio am le ar y cynllun, gofynnir i fyfyrwyr cyflwyno llythyr ffurfiol  o gais.  Dylai llythyron cais ymdrîn â'r canlynol:   

  • Pam ydych yn dymuno ymuno â'r cynllun
  • Pa sgiliau sydd gennych a fydd yn cyfrannu at lwyddiant eich tîm 
  • Sut yr ydych yn bwriadu cynnwys y prosiect o amgylch eich astudiaethau Lefel A presennol 

Ni ddylai llythyron cais fod yn fwy na un ochr A4 (maint ffont 12).   

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd ar Ddydd Iau 27ain o Hydref. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir ar ôl y cyfnod hwn yn cael eu hystyried. 

Danfonwch eich cais electronig ar Mr Miller (athro Ffiseg) - mmiller@colegdewisant.ac.uk

Pob lwc i bawb sy'n ymgeisio, rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych!