09 Tac

Cyn Myfyriwr yn Curo Record y West End

Mae’r sioe gerdd ‘School of Rock - The Musical’ gan Andrew Lloyd Webber wedi curo record y swyddfa tocynnau yn Theatr Newydd Llundain, diolch yn rhannol i’w blaenwr. Aeth cyn myfyriwr Coleg Dewi Sant, David Murphy (enw llwyfan David Fynn), i’r llwyfan ym mis Tachwedd 2016 yn chwarae rôl Dewey Finn, rhan a chwaraeir yn wreiddiol gan Jack Black yn y ffilm ‘School of Rock’. Mae’r sioe o ganlyniad i syniad gan Andrew Lloyd Webber a crewr Downton Abbey Jullian Fellows, a agorwyd drwy dderbyn adolygiadau gwych. 

Astudiodd David lefelau A mewn Seicoleg, Cymdeithased ac Astudiaethau Theatr yn ystod ei amser gyda ni, o 1999 i 2002. Aeth ymlaen i hyfforddi yn Academi Actio Webber Douglas yn Llundain a pherfformio fel Rennick yn ‘Game of Thrones’, fel Wolfie yn ‘The Inbetweeners’, ac fel Tony Lumpkin yn ‘She Stoops to Conquer’ yn y Theatr Genedlaethol - ymhlith pethau eraill!

Wnaeth ein hathrawon Y Celfyddydau Perfformio a Drama Pam Chappell a Kris Crowley mentro i lawn i Lundain ym mis Ionawr i wylio David ar waith. Roedd eu hymweliad yn cyd-daro ag un panel y Gwobrau Olivier, felly cadwch eich llygaid ar agora r enwebiadau 2017! Wnaeth Pam a Kris llwyddo i weld David ar ôl y sioe

(llun, dde), a siaradodd am ei amser gydag adran Ddrama Coleg Dewi Sant yn ganmoliaethus. Cofiai cymryd rhan yn y sioeau cerdd Coleg - Grease a Calamity Jane - ac esboniodd sut, yn ystod yr olaf, death yn ffrindiau cadarn gyda chyd-fyfyriwr a aeth ymlaen i fod yn was priodas iddo. 

Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddo yn ei yrfa yn y dyfodol ac yn edrych ymlaen at glywed am yr hyn y mae’n mynd i wneud nesaf!

 

David Finn

 
David Fynn