06 Rha

Tŷ Hafan - Carolau yn y Castell

Ar Ragfyr 1af, wnaeth saith ohonom gael ein dewis i wirfoddoli yn wasanaeth Carolau yn y Castell. Dyma grynodeb byr o hanes y diwrnod.

12:00

Cawsom gyfarfod â’n marsial Lisa Williams yn y lleoliad. Aeth drwy’r polisi iechyd a diogelwch ac yna rhoddwyd i ni ein rôl gyntaf, a oedd yr un anoddaf a brwnt…

Roedd rhaid i ni helpu i osod y llwyfan a phebyll trwy gario blociau a pholion i osod y pebyll. Roedd pawb yn frwnt, ond rwy’n siŵr fod rhai ohonom wedi datblygu cyhyrau o’r gwaith! 

13:30

Yn dilyn y dasg frwnt, cawsom ein neilltuo i wahanol bwyntiau o’r ffordd sy’n arwain at y Castell er mwyn cyfeirio cerbydau i mewn ac allan o dir y Castell. Gan ein bod ni’n eithaf oer tu allan gwelsom fod chwarae “Heads up” yn wrthdyniad da o’r oerfel. Ar wahân i hynny, oedd yn hwylus iawn, ac yn ffordd dda i lenwi’r bylchau pan nad oedd ceir yn dod.  Yn ystod ein hamser tu allan, bu rhai ohonom yn mynd am baned i gynhesu tra bod eraill yn mwynhau seibiant cyflym ar y safle.

16:30 EGWYL CINIO!

Ar ôl ychydig o oriau tu allan, roeddem yn rhydd i gymryd egwyl cinio, roedden ni’n falch iawn o hyn! Dyma ni’n mwynhau taith gerdded gyflym o gwmpas y dref ac yna golwg ar y pebyll a osodwyd yn rhannol ar y safle.

17:45

Yn dilyn yr egwyl cinio, dyma ni’n cael cyfarfod olaf gyda’r marsial lle cawsom ein rolau gwahanol megis cadw trefn yn ystod y cyngerdd. Bu’n rhaid i ni sicrhau bod pawb wedi mwynhau eu hunain, ond hefyd wedi cael hwyl!

Unwaith i’r cyngerdd cychwyn roedd cyfle i ni fynd i fwynhau ein hunain. Wnaeth Jagger a Woody gwneud gwaith gwych o gyflwyno’r cyngerdd. Roedd nifer o stondinau o amgylch y lleoliad yn anhygoel hefyd.

Ar y cyfan roedd yn brofiad eithaf gwych ac oedd yn rhywbeth hoffwn ni wneud eto! Wnaeth pawb cau’r noson wedi blino, ond yn teimlo’n fwy Nadoligaidd ag erioed!

Ola Kisielewska

 

Ty Hafan