16 Rha

Dogfen Ymgynghori

Ymgynghoriad

Cyflwyniad 

Mae corff llywodraethol Coleg Catholig Chewched Dosbarth Dewi Sant yn dymuno ymgynghori ar y cynnig i ddiddymu’r Coleg fel “sefydliad AB dynodedig” a’i ailgyfansoddi fel ysgol wirfoddol o dan reoliadau’r ysgolion, o dan reolaeth Cyngor Dinas Caerdydd.

 

Gweld y ddogfen 

I weld y ddogfen arlein, cliciwch yma. Os hoffwch dderbyn copi caled, ebostiwch ymgynghoriad@colegdewisant.ac.uk neu ffoniwch 02920 498 555.

 

Ymateb

Gallwch ymateb i'r ddogfen hon trwy brintio a dychwelyd y ddau dudalen yng nghefn y ddogfen, neu drwy gwblhau'r ffurflen ar-lein