14 Chw

Coleg Dewi Sant yn codi £2000 i'r 'Teenage Cancer Trust'

Ar Chwefror 8fed, daeth staff a myfyrwyr Coleg Dewi Sant at ei gilydd ar gyfer sioe ffasiwn elusennol er mwyn codi arian ar gyfer y 'Teenage Cancer Trust'. 

Er bod y digwyddiad wedi'i drefnu gan Hyrwyddwr Menter Liane Wigley, wnaeth staff a myfyrwyr helpu i sicrhau llwyddiant y noson; o'r adran farchnata a gynlluniodd y posteri a'r tocynnau, staff y gegin a fu'n helpu gyda lluniaeth, a'r myfyrwyr oedd yn rhedeg stondinau eu hunain i werthu nwyddau a grewyd ei hun. 

Noddwyd y digwyddiad gan 'Visual Contour' a chafodd ei gyflwyno gan y perchennog Debbie Oliver. Hoffem ddiolch i Debbie a'i staff am roi o'u hamser rhydd i wneud gwallt a cholur ein modelau hyfryd (staff y Coleg), a Stephanie Rogers o @Fab Fashion am ddarparu'r dillad. 

Wnaeth yr holl waith caled dwyn ffrwyth gan i ni godi dros £2000 i'r 'Teenage Cancer Trust' sy'n elusen fach sy'n cael ei danariannu.  

Diolch yn fawr i'r holl staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr a wnaeth y digwyddiad yn gymaint o lwyddiant.